Opinie – Mestvergisting is niet de oplossing voor een gezonde landbouw

Opinie door Jochem Knol

Mestvergisting als oplossing voor de mestoverschotten in de landbouw, het lijkt de redding voor de problemen van de intensieve veehouderij. Bij het vergisten van mest komt gas vrij wat een bijdrage zou leveren aan de klimaatcrisis en de energiecrisis. Stikstof, klimaat en energie, een drieslag volgens de initiatiefnemers. Onze minister van Landbouw en de Gedeputeerden van Fryslân lobbyen er intensief voor. Uit een modelstudie van de Wageningen Universiteit zou blijken dat mestvergisting zou zorgen voor een fikse ammoniakreductie. Het rapport werd omarmd maar in de betrouwbaarheidsparagraaf van het rapport staat dat het gaat om een modelstudie en de uitkomsten in de praktijk anders kunnen uitpakken. De praktijk is weerbarstig. Verder lezen

Opinie: Mestoverschot? Wees helder, geen geitenpaadjes

Nederland heeft een mestoverschot. Om al die mest kwijt te kunnen, mochten boeren van de EU de afgelopen jaren meer mest uitrijden dan goed is voor de grond en het grondwater. Dat mocht als Nederland andere maatregelen zou nemen om de kwaliteit van het (grond)water te verbeteren. Dat is hard nodig, want op het gebied van waterkwaliteit scoort Nederland het slechtste van alle landen in Europa. Maar die maatregelen werden en worden steeds uitgesteld of er werden geitenpaadjes bewandeld om te proberen onder die maatregelen uit te komen. Verder lezen