GrienLinks achter Vitens en college over Israël en de Palestijnen

465-Vitens-11-logo-dBOD-950x600 De statenfracties van ChristenUnie, VVD, CDA en PVV probeerden 22 januari 2014 met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ de Friese Provinciale Staten een uitspraak te ontlokken over waterleidingbedrijf Vitens. Dat bedrijf (voor 13 procent eigendom van de provincie Fryslân) heeft zich teruggetrokken uit een ‘intentie tot samenwerking’ met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot. Dit omdat dit bedrijf actief is in de bezette gebieden op de Westoever van de Jordaan.
In de motie werd het college van GS gevraagd, de Vitens-leiding over te halen het besluit terug te draaien. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond het een onevenwichtig voorstel. “It feit dat Mekorot aktyf is yn de besette gebieten, wurdt yn de moasje fan de ChristenUnie net neamd.”
Verder lezen