Gaswinning in Fryslân ongewenst

Gedeputeerde Douwstra geeft in een interview in de Leeuwarder Courant op 21 juli 2022 aan dat de gaswinning bij Ternaard vrijwel zeker doorgaat. Jochem Knol: “Douwstra lijkt zich vooral in te zetten voor het binnenhalen van geld. Dit zou in strijd zijn met de uitspraken van de Provinciale Staten dat gaswinning in Fryslân ongewenst is en alles op alles moet worden gezet om de winning van gas in Ternaard en elders in Fryslân tegen te gaan.” Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van GrienLinks, FNP, D66, PvdD, SP en PvdA opnieuw vragen aan GS.Verder lezen

Vragen over gaswinning Ternaard Waddenzee

GrienLinks, FNP, D66, PvdA, SP, PvdD stelden woensdag 13 juli 2022 samen vragen aan het Friese college over de gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee. De partijen willen dat de provincie, samen met de gemeenten en andere Waddenprovincies, in actie komt om de vergunning tegen te houden. Jochem Knol: “Zeker nu blijkt dat de minister in zijn ‘ontwerpbesluit’ een advies over het gevaar van bodemdaling en twijfel over het ‘hand-aan-de-kraan’ principe van het Staatstoezicht op de Mijnen (het Sodm) niet heeft overgenomen’. Verder lezen