Harde kritiek Rekenkamer op landbouwbeleid provincie – 21 miljoen euro zonder doelen

“De dag na de laatste Statenvergadering voor het zomerreces werd het rapport: ‘Zoektocht naar duurzaamheid in landbouwbeleid’ door de Noordelijke Rekenkamer (NRK) gepresenteerd. Ik was op dat moment verbijsterd en vraag me sinds die tijd af hoe dit in vredesnaam mogelijk is. Hoe kan een professionele organisatie ruim 21 miljoen euro uitgeven zonder dat er heldere doelstellingen zijn en zonder dat duidelijk is hoe nagegaan kan worden of het geld goed is besteed?”. Jochem Knol zei dit tijdens de behandeling van het rapport in de Statenvergadering op 25 november 2020. Verder lezen

GrienLinks pleit voor duidelijk en controleerbaar bestuur

statenzaal De GrienLinks-fractie hecht aan inzicht in wat de bestuurders (Gedeputeerde Staten) precies doen bij de uitvoering van de opdrachten die ze van de Staten krijgen. Op twee punten in deze Statenvergadering diende Retze van der Honing een motie of een amendement in om die controlerende functie van de Staten kracht bij te zetten. Retze van der Honing: “Ja, dat klinkt best saai. Maar zónder inzicht en controle, kun je als volksvertegenwoordiger geen politiek oordeel geven. Want dan weet je simpelweg niet waar je het over hebt “.
Het amendement ging over de chaos in het grondbeleid die vorig jaar in opdracht van de Staten door een extern bureau was onderzocht en de motie ging over de kritiek die de Rekenkamer had in een rapport op controle van GS op de resultaten van verstrekte subsidies. Beide werden aangenomen. Verder lezen