Onzinnige moties – column door Elsa van der Hoek

Montesquieu - van de trias politica en de scheiding der machten

“U dient altijd van die onzinnige moties in, die houden me van mijn werk”, was de opmerking van een Statenlid tijdens een debat met Jochem, “Niet u, maar uw hele fractie, dat mag ik toch zeggen?”
Het klopt, we dienen regelmatig moties in, maar we zijn dan ook een actieve kritische fractie. We zijn geen onderdeel van de coalitie en door moties proberen we dan toch onze stempel te drukken, invloed te hebben en soms, hoe klein dan ook, de verandering te brengen. “Dat is ons democratisch recht en u zou deze democratische rechtsorde ook gewoon moeten respecteren, net als ik”, aldus Jochem.Verder lezen

Politieke discussie over de kadernota 2017

hgsr_RetzeinStatenzaalRetze van der Honing maakte zich in zijn Bijdrage kadernota – GrienLinks 22 juni 2016 tijdens de behandeling van de Kadernota druk over natuur, weidevogels, biodiversiteit, de afvalverbrander en ook over de kwaliteit van het openbare bestuur. Bij een Kadernota zetten de partijen in de Staten hun beleidslijn uit voor het komende jaar.

Van der Honing was teleurgesteld in de kwaliteit van de Kadernota: “Het is meer een projectenlijstje, dan een politiek discussiedocument. Hiermee diskwalificeert Gedeputeerde Staten de functie van Provinciale Staten. Zo krijg je geen politiek debat, maar geldt het woord van de meerderheid (de coalitie dus).” Omrop Fryslan interviewde hem over het debat.

Daarnaast diende hij een document Ter uitvoering aangeboden al aangenomen moties- Kadernota 22 juni 2016 aan met drie moties die al in 2013 en 2015 in de Staten zijn aangenomen, maar nog niet zijn uitgevoerd.

Moties en amendementen GrienLinks Begroting 2016

Douwe Hoogland (PvdA), Retze van der Honing (GL), Jannewietske de Vries (PvdA) en Wiebo de Vries (ChristenUnie) in overleg tijdens de schorsing over het Kening fan 'e Greide amendement op 11 november 2015
Douwe Hoogland (PvdA), Retze van der Honing (GL), Jannewietske de Vries (PvdA) en Wiebo de Vries (ChristenUnie) in overleg tijdens de schorsing over het Kening fan ‘e Greide amendement op 11 november 2015
De begroting voor 2016, die op de vergadering van de Provinciale Staten op 11 november 2015 werd besproken, was de eerste die het nieuwe college (CDA, VVD, SP en FNP) presenteerde. Het college bezuinigt op natuur en weidevogels, investeert in opnieuw meer asfalt, investeert miljoenen in de economie zonder omslag te maken naar een groene economie en zonder het te hebben over werkgelegenheid. Ook verlaagt ze de opcenten met 20 miljoen euro per jaar. Dat komt vooral ten goede aan mensen met meerdere en grote auto’s. Daarnaast gebruikt dit college de NUON-gelden (onze spaarpot zeg maar) als dekking voor de lopende begroting. Wij wilden dit NUON-geld graag gebruiken voor een investering in de toekomst (duurzame economie, gezonde natuur). We hebben ervoor gekozen om een paar hoofdpunten voor ons te amenderen: Investeren in natuurinclusieve landbouw/weidevogels, inzetten op meer bestrijding van verdroging natuur en een werkgelegenheidsdoelstelling in de economienota. Geen van deze voorstellen werd aangenomen.

Retze van der Honing zag daarom niet hoe hij voor de begroting zou kunnen stemmen. Ook de PvdA en de ChristenUnie stemden tegen de begroting.
Lees hier bijdrage begroting 2016 in de eerste termijn. De hele vergadering kun je HIER terugkijken. Verder lezen