Eindelijk tunnels aan de N359

Al jaren strijden inwoners van dertien dorpen voor meer veiligheid op de kruispunten Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord op het traject Bolsward-Leeuwarden (N359). Op alle drie kruispunten hebben meerdere (zware) ongelukken plaatsgevonden, sommige zelfs met dodelijke afloop. Geen wonder dat de inwoners smeken om maatregelen, onder meer via de wurkgroep N359. Daarom heeft de provincie in 2015 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van tunnels, zodat onder meer het fietsverkeer veilig de overkant kan bereiken.

Tot frustratie van velen worden deze tunnels echter nog steeds niet aangelegd. Als oorzaak noemen de Gedeputeerde Staten dat de kosten voor aanleg hoger blijken te zijn dan het beschikbare budget. Daarom is in de Provinciale Statenvergadering van 27 september om een extra bedrag van 6 miljoen euro gevraagd. GrienLinks en de overige partijen leven mee met de inwoners en hebben unaniem vóór gestemd om dit geld beschikbaar te stellen, zodat de tunnels eindelijk daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en de veiligheid op het traject sterk verbetert.Verder lezen