Vragen over uitspraken herijking landbouwagenda

De PvdA, GrienLinks, SP, D66 en PvdD willen duidelijkheid over de veranderingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de Landbouwagenda. Zij stelden vragen op 25 augustus 2023. De partijen vroegen om opheldering over een brief van Gedeputeerde Staten over het herijken van de Friese Landbouwagenda en uitspraken in de media van landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. Op 18 oktober stelden de partijen aanvullende vragen . Verder lezen

Voorlopig 1,25 miljoen voor Veenweide

“Wat voorligt is een echte tussenstap. Wat inhoudt dat het eigenlijk nergens over gaat. Daar had ik me van tevoren wel wat anders bij voorgesteld. Er wordt nu alleen ter besluit voorgelegd om 1,25 miljoen euro op te nemen in de begroting, zonder dat we precies weten waarvoor. Dat is jammer omdat de veenweide echt om actie vraagt”, zei Retze van der Honing over de Tussenstap van de Veenweidevisie op 18 juli 2018 tijdens zijn laatste Statenvergadering. Verder lezen