Concrete doelen nodig in energieprogramma

“De energietransitie is té belangrijk en er hangt té veel vanaf om de vrijblijvende aard van het programma op deze lijn door te zetten. We zijn zeer kritisch, maar staan er absoluut constructief in. Alleen samen krijgen we de transitie in beweging. Ik hoop van harte op eenzelfde constructieve houding van dit college bij de PS voorstellen”, sprak Charda Kuipers in de Provinciale Statenvergadering op 26 januari over het Energieprogramma. Ze diende een motie in voor een nieuwe burgertop en om geld opzij te zetten voor de energietransitie en energiearmoede. Daarnaast diende ze voorstellen met andere partijen mee in, onder meer tegen grote datacenters en voor meer onderzoek naar de effecten van groen gas.Verder lezen

Wensen en bedenkingen bij miljoenenlening Alliander

“Voorzitter, aan PS wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het college bij het besluit om een reverse hybride converteerbare obligatielening van maximaal 95 miljoen te verstrekken aan Alliander. In dit complexe vraagstuk spelen een aantal zaken en belangen door elkaar heen. En eerlijk gezegd heeft GrienLinks moeite met de afweging welke factoren doorslaggevend zijn”, zei Charda Kuipers in haar betoog op woensdag 24 november 2021. Ze legde uit welke voordelen GrienLinks zag in het voorstel, maar ook welke bedenkingen GrienLinks daarbij had.Verder lezen

RES 1.0: eruit halen wat erin zit

Na een teleurstellend bod van 2,3 Twh in de concept RES (Regionale Energie Strategie), liet de provincie bij de RES 1.0 ietsje meer ambitie zien. Het bod was dankzij plannen van de gemeenten verhoogd naar 3.0 Twh. “We zijn blij dat er nu méér is opgenomen dan alleen de projecten uit de pijplijn. Wel is duidelijk dat we er in Fryslân nog niet uithalen wat erin zit”, sprak Charda Kuipers in het debat op 26 mei 2021. Ook sprak ze haar zorgen uit over de netwerkcapaciteit en het blok-aan-het-beenbeleid van de provincie op het gebied van wind.Verder lezen