Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân juni/juli 2021

Dit zijn wij, de fractie van GrienLinks met ondersteuners: vlnr Jochem Knol, Idske Koopmans, Sanne van Wees, Elsa van der Hoek, Arjette de Vroet en Charda Kuipers in de binnentuin van het provinciehuis. We wensen iedereen een goede zomer en zijn in augustus weer terug. Waar we ons in juni druk over hebben gemaakt, kun je hieronder lezen.

Deze maand schreef Elsa een column: “Onzinnige moties” (over de manier van debatteren in de Staten).

Wil je na de zomer ook iets in de politiek doen? Doe mee!

In deze nieuwsbrief:

 • Veiligheid voor lhbtiq+’ers in sport (motie GL aangenomen)
 • Busvervoer anders door corona (2 moties GL aangenomen)
 • GL-motie met oproep aan Rijk te stoppen met vergunningen die natuur Waddenzee aantasten in de drie Waddenprovincies aangenomen
 • De wereld verandert – maar het gaat niet vanzelf (Algemene Beschouwingen)
 • Geen meerderheid voor motie geld voor COC
 • Wel meerderheid voor de motie vergroenen schoolpleinen

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2021

Van saai naar ‘hot’! De provincie beslist steeds meer over grote maatschappelijke zaken. Zo ook in de Statenvergadering in mei. Klimaat, biodiversiteit, de energietransitie, het verhogen van het waterpeil in de veenweidegebieden en het al dan niet doodmaken van dieren stonden allemaal op de agenda. Jochem Knol schreef een column over een diersoort waar zelfs GroenLinksers een dilemma over voelen opkomen: slakken.

Ook meepraten? Doe mee!

In mei op de agenda:

 • Schoorvoetend vóór een kleine stap in het veenweidedossier
 • GrienLinks stemt tégen het faunabeleid
 • Zoemende bijen en gravende wormen
 • Energietransitie (RES 1.0): eruit halen wat er in zit
 • oe gaan we in Fryslân met het klimaat om?

En er zijn door GL schriftelijke vragen gesteld over:

 • thermisch gereinigde grond
 • Thialf en wie dat moet betalen
 • het effect van stikstof op de natuur in Fryslân
 • de mestvergister in Wijnjewoude
 • de kabel die Tennet dwars door het Wad wil leggen
 • de vervuiling van een gasbooreiland in de Noordzee en vergunningen andere gaswinningen (Ternaard en Burgum)

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân april 2021

In deze koude aprilmaand heeft de bestuursvoorzitter Paul van Gessel een column over de natuur geschreven. En in de Staten hadden we een lange, lange vergadering. We doen ons best om het groene en linkse geluid te laten horen. Doe mee!

In april op de agenda:

 • Duurzame, passende en betaalbare woningen nodig
 • Gruttoplan laatste kans voor weidevogels
 • Provinciegeld voor corona nu en straks
 • GL wil geen eigenaar zijn van Thialf
 • Staten willen écht geen grotere schepen op vaarweg Heerenveen
 • Geen kinder- en dwangarbeid bij productie zonnepanelen

En onze andere acties in april:

 • Vragen over wéér containers in zee
 • Vragen over ingrijpende wijzigingen openbaar vervoer
 • Vragen over narekenen van geld voor ‘verbonden partijen’

Wil je ons helpen Kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp? Of wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân maart 2021

Op 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was een teleurstelling. Paul van Gessel (de voorzitter van het provinciale bestuur) schreef er een column over: “Verlies”.

Ook in maart stonden er weer trekkers voor de deur van het provinciehuis. Dat mondde uit in een spoeddebat op 24 maart over de zorgplicht voor weidevogels. Charda Kuipers deed het spoeddebat met verve én in de Statenzaal.

Lees hieronder meer over onze standpunten in PS:

 • Spoeddebat over zorgplicht weidevogels
 • Startnotitie landschap
 • Initiatiefvoorstel referendumverordening aanpassen

En onze andere acties in maart:

 • Gedemonstreerd bij het Klimaatalarm op 14 maart
 • Petitie met meerdere partijen tégen het extra winnen van gas bij Burgum (11,5 miljard kubieke meter extra…): “Gjin gegriem in Fryske grûn”
 • Vragen over ecologische effecten van bomenkap
 • Vragen over de vergoedingen voor de ganzenvraatschade
 • Vragen over de uitvoering van het Europese landbouwbeleid
 • Vragen over derde maal vernietiging natuurvergunning voor stal Ee bij de rechter
 • Vragen over gaswinning Ternaard
 • Vragen over kaalslag in openbaar vervoer

In april op de agenda:

 • Uitvoeringsagenda Wonen
 • Startnotitie Weidevogels
 • Rekenkamerrapport participatie in het ruimtelijk domein

Wil je ons helpen Kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp? Of wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.
Doe mee!

Verder lezen

Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân februari 2021

Eerst even over de verkiezingen op 17 maart: laat andere mensen vooral weten dat GroenLinks goede plannen heeft! Het GroenLinks programma zorgt voor meer groen en meer eerlijkheid en meer toekomst. De standpunten zijn ook hier terug te vinden (NL en Frysk).

Verder was februari een korte maand, maar wat is er veel gedaan, ook nog náást het ‘gewone’ Statenwerk. Er gebeurt van alles. Nú is de tijd om in actie te komen. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze standpunten in PS:

 • Geen nieuwe geitenstop
 • Minder stikstof, meer natuur, dus kiezen voor aanpak Remkes
 • Rekenkamerrapport over toerisme
 • Motie voor uur het licht uit voor de aarde (Earth Hour)
 • Geharrewar over geld voor musea

En onze andere acties:

 • Vragen over belofte Rijk aan gasbedrijven over draagvlak
 • Vragen over het stilletjes verlengen van gasconcessie Gorredijk
 • Actie tegen toename militair vliegverkeer door herinrichten luchtruim
 • Vragen over kabaal F-35’s
 • Waddenmanifest – laat het Wad met rust (tegen gas- en zoutwinning)

In maart op de agenda:

 • Startnotitie Landschap
 • Oudega aan het water
 • Onteigening N358 De Skieding- N35Uterwei- N359 Westergoawei- N354 Snitserdyk

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2021

In januari zijn we – digitaal – met enthousiasme weer begonnen. Want er is een hoop aan de hand in de samenleving. We pleiten in de Staten nóg harder voor een transitie naar een groene en sociale samenleving. En om dat echt voor elkaar te krijgen kunnen we alle inzet gebruiken. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

 • Meer natuurlijke oevers bij oeverbeheer
 • Voor een andere economie moet je wel wat veranderen
 • Geld voor de grutto
 • Aanpassingen in het busvervoer
 • Vragen over de ganzenschade vergoedingen
 • Vragen over de (extra) gaswinning in Weststellingwerf
 • Vragen over de financiële compensatie weidevogels
 • Opinie Charda Kuipers: naar een nieuwe Friese economie
 • Opinie Jochem Knol: geld of weidevogels?

Volgende maand op de agenda:

 • Friese aanpak Stikstof
 • Democratische vernieuwing discussienota
 • Rekenkamerrapport over toerisme

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen