Extra nieuwsbrief over verkiezingsuitslag november 2023

In deze extra nieuwsbrief een bericht van Charda Kuipers (fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie). Met een reactie op de uitslag van de verkiezingen.

We bedanken jullie, onze leden, voor het blijvende vertrouwen in onze gedeelde idealen. De uitslag van 22 november is ongekend. Er wacht ons een grote uitdaging en belangrijke opdracht. Daar willen we graag over van gedachten wisselen met jullie.

Mailen, appen en bellen kan altijd. En op 27 november vanaf 19 u. is er een extra mogelijkheid voor een online gesprek met de fractie. We zijn benieuwd hoe jullie tegen de uitslag aankijken! Meld je hier aan via grienlinks@fryslan.frl

Op de foto de fractieleden: vlnr Jochem Knol, Elsa van der Hoek, Rik Berends en Charda Kuipers

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief oktober/november 2023

De verhoudingen in de Staten zijn merkbaar veranderd sinds de verkiezingen in maart 2023. Het college van BBB (14 zetels), CDA (4 zetels), FNP (4 zetels) en CU (2 zetels) maakt andere keuzes op zowel inhoud als qua vorm. Op 18 oktober was er een ultrakorte Statenvergadering zónder bespreekpunten. En de onduidelijk opgestelde begroting zorgde op 8 november voor een ongemeen fel debat in de Staten dat eindigde in een motie van treurnis van alle oppositiepartijen. Hieronder meer daarover.

Des te meer een reden om – net als 85.000 andere mensen – bij de klimaatmars op 12 november aanwezig te zijn.

En: reden te meer om te gaan stemmen op 22 november!

Campagnenieuws:

Politiek Café: Bestaanszekerheid op donderdag 16 november in Netwerkcentrum Oost, Insulindestraat 27 in Leeuwarden. Vanaf 19.30 u inloop, 20.00 start. Met Habtamu de Hoop.

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie september 2023

Op de foto Charda in actie in de wandelgangen op 27 september. Op die dag kreeg Elsa de motie ‘geen vervuiling door staalslakken’ unaniem aangenomen!

Ook tijdens die vergadering een discussie over de bezuinigingen op cultuur en Doarpswurk, een motie over het behoud van ziekenhuizen, een motie over geen zonnepanelen op landbouwgrond en een debat over een kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Zij bestudeerden het (niet) bereiken van doelen voor duurzame landbouw.

Verder zijn we in de zomer nogal druk geweest met vragen stellen over van alles: de gaswinning in de Waddenzee, de natuurcompensatie bij het Fochteloërveen, over duurzame energie, de biovergister bij Sonac in Burgum, de effecten van het baggeren in de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee, het teveel aan pesticiden in het oppervlaktewater en over de fraude met landbouwsubsidies. En tenslotte schreef Jochem nog een opiniestuk over de brand op de Fremantle Highway.

En we hebben – samen met onze Friese GL raadsleden en wethouders – een gezamenlijke start van het politieke jaar gemaakt. Ook hieronder daarover meer.

ZATERDAG 7 oktober Provinciale Ledenvergadering in Doarpshuis Nij Franjum, Franjumboarnsterpaed 12, Marssum van 10.00-12.30 uur. Gastsprekers: Habtamu de Hoop en Charda Kuipers, beiden op de lijst voor de Tweede Kamer. Meer informatie: secretaris@grienlinks.nl

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. ook dit keer TWEE afleveringen van de podcast van Berends & van der Hoek!

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2023

Op de foto Charda bij de Pride in Kollum, zwaaiend naar de langsvarende bootjes. Het was een mooie dag! #jemagzijnwiejebent

En, vlak voor de zomervakantie, nog twéé Statenvergaderingen, die heel verschillend verliepen…. Een op 12 juli waarin het beleid rond natuur, landbouw, water en klimaat (het FPLG) werd besproken. En er een gezamenlijke motie van bijna alle partijen aangenomen werd voor steun bij funderingsherstel van woningen in het veengebied. En op 19 juli werd het nieuwe college van BBB, CDA, CU en FNP geïnstalleerd. In de ochtend ervoor bespraken de Staten het nieuwe coalitieakkoord. Charda Kuipers: “Dit akkoord laat na om de grote problemen van deze tijd te benoemen, óf om een oplossing aan te dragen, maar doet tegelijkertijd een forse greep uit de spaarpot (eenmalig geld)”. Ook was de voltallige oppositie boos over het voornemen dat elke gedeputeerde een miljoen euro ‘krijgt’ om naar eigen inzicht te besteden in zijn of haar gebied. Charda: ” De Staten hebben altijd het laatste woord, hoe hoog of laag het coalitieakkoord ook anders beweert.” Lees hieronder meer.

Verder nog een bericht over hittestress voor dieren, over het storten van vuile grond met PFAS in Friese zandwinputten en een opiniestuk van Rik Berends (ons commissielid) over Aaltje en het verzorgen van varkens.

We wensen iedereen nog een prettige zomer! We zijn eind augustus weer terug.

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. dit keer TWEE afleveringen van de podcast van Berends & van der Hoek!

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juni 2023

De formatie van een nieuw Fries college na de provinciale verkiezingen is afgelopen week mislukt. De PvdA liet weten er uit te stappen. De overgebleven partijen, BBB, CDA en CU waren – voorzichtig gezegd – niet blij. Op 28 juni werd het formatieproces besproken in de Staten. Het was een fel debat. Charda Kuipers probeerde met veel inzet twee dingen te bereiken: openbaarheid van het akkoord en behoud subsidie voor Doarpswurk. Beide voorstellen werden niet gehonoreerd. HIeronder is meer over het debat te lezen.

Ook is hieronder te lezen wat onze inbreng is geweest voor het (nu nog steeds te schrijven) coalitieakkoord.

Charda Kuipers: “Het is helder, de verhoudingen zijn veranderd in de politiek na de verkiezingen van afgelopen maart. Onze standpunten vinden minder weerklank bij de andere partijen. In de samenleving echter zien we op heel veel plekken een kanteling en bewustwording dat het zo niet langer kan. Er moet iets veranderen in hoe we omgaan met onze leefomgeving en elkaar. Daar zullen we ons met alle kracht voor in blijven zetten.”

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. niet te vergeten: de tweede aflevering van de podcast van Berends & van der Hoek is uit!

Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie mei 2023 – het begin van een spannende periode

Op de eerste echte Statenvergadering op 31 mei van deze nieuwe periode in de nieuwe verhoudingen stond het Fries Programma Landelijk Gebied (over natuur/stikstof, klimaat en water) op de agenda. De overmacht van o.a. BBB, CDA, Forum, PVV en JA 21 werd in deze eerste Statenvergadering meteen erg duidelijk. Voor onze groene voorstellen was er verre van een meerderheid. Hieronder meer daarover.

Ook zijn de formatiegesprekken nog steeds gaande. Charda Kuipers liet al verschillende malen onze mening daarover horen. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Verder hebben we de afgelopen tijd verschillende vragen gesteld aan het college.

ENNNN….Elsa van der Hoek en Rik Berends zijn samen een podcast begonnen over de provinciale politiek. Je kunt hieronder op de link klikken en luisteren!

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen