Vragen over de gaswinning bij de Ripen in Nij Beets

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil in het gebied Lange en Korte Ripen bij Nij Beets een proefboring voor het winnen van gas uitvoeren. Het gaat hierbij om een volledig nieuwe winlocatie, waarvoor de provincie en de gemeente vergunningen moeten verlenen. De proefboring zal een aanzienlijke aantasting vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. De landschappelijke waarden van dit veenontginningsgebied zijn als relatief zeldzaam voor Nederland aan te merken. De gemeente Opsterland, bewoners en bedrijven in het gebied maken zich ernstig zorgen over de voorgenomen proefboring en de eventuele toekomstige gaswinning. Daarom heeft Jochem Knol hier namens GrienLinks en de PvdA Fryslân op 12 juni 2024 vragen over gesteld.

Update 16 juli 2024: Lees hier de antwoorden van het college.