Poging tot snellere duidelijkheid voor musea mislukt

natuurmuseum

“We moeten erkennen dat we waarschijnlijk een foute inschatting wat betreft de verdeling van het geld in het cultuurbeleid hebben gemaakt. En dan met name voor de musea. Het voorstel van CU om het afwegingskader opnieuw te bekijken ondersteunen wij van harte. Idealiter krijgen we de analyse vooraf aan de kadernota in de zomer, zodat we op tijd via die weg reparaties kunnen plegen. Want de situatie is nijpend, en in een mondiale pandemie moeten we hier extra op onze hoede zijn. Want eens verloren, voor altijd verloren.” Dit zei Charda Kuipers op 17 februari 2021 bij de bespreking van twee moties vreemd over de verdeling van het cultuurgeld. Verder lezen

Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

Klik hier voor de tekst in het Nederlands

“It profesjonele fjild betsjut in soad foar ús provinsje en past by de ambysjes fan in ynternasjonale útstrieling. Mar Fryslân hat noch folle mear te bieden. Dêrom freegje wy mear omtinken foar de amateurkeunst, de uteringen fan kultuer dy’t de maatskippij leefber hâlde”, sei Charda Kuipers yn it debat op 22 jannewaris 2020 oer de nije kultuernota Nij Poadium. Se tsjinne foarstellen (mei) yn om de posysje fan amateurkeunst te fersterkjen, it helpen fan nij talint en in stypjend en oanfoljend programma om it Frysk op skoallen te befoarderjen.Verder lezen