Vragen over brug Dronrijp

Van: www.menameradiel.nl
Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks) stelde op 5 mei 2017 schriftelijke vragen over de brug bij Dronrijp over het Van Harinxmakanaal. Van der Honing: “De mensen uit Dronrijp moeten nu 25 kilometer omrijden door het werk aan de brug over het kanaal. Wij vinden dat Gedeputeerde Staten moeten kijken naar een oplossing voor de problemen die daardoor ontstaan.”

Johan Harms (raadslid GL Menaldumadeel) : “Door de omleiding komt er veel vrachtverkeer (van bedrijven) door het dorp. Verder lezen