PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen overleg over opvang vluchtelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen. Het COA zoekt voor hen naar geschikte locaties door heel het land. Verder lezen

GrienLinks, PvdA en CU: Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.Verder lezen

Motie oproep aan kabinet over vluchtelingen Griekenland in Staten aangenomen

vluchtelingen Friesland
Kinderen in AZC Burgum
In de Staten van 25 januari 2017 is de motie Vluchtelingen in nood van GrienLinks, mee ingediend door SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren, aangenomen. Met 29 stemmen voor (GL, SP, PvdA, PvdD, CU, D66, 50plus en het CDA) en 13 stemmen tegen (van de VVD, FNP, PVV en FFP). In de motie wordt aan het college van Friesland gevraagd: ” de Nederlandse regering met klem te verzoeken om met inzet van alle hiervoor beschikbaar gestelde middelen haast te maken met het bieden van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen en er bij de minister op aan te dringen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zoals lege centra in Fryslân.” Verder lezen

GL kreeg Albayrak naar Fryslân

Albayrak1 Staatssecretaris Albayrak is maandag 19 oktober in Fryslan geweest om te komen praten over ‘de Friese aanpak’ van de noodopvang van (ex)asielzoekers. Het was een besloten gesprek tussen de woordvoerders van de politieke partijen in de Staten en vertegenwoordigers van de Vereniging van Friese Gemeenten. Albayrak was uitgenodigd door de Staten in een brief die (samen met een gift van 40.000 euro voor de noodopvang in Fryslan) is vastgesteld in de staten van 24 juni 2009. Het initiatief hiervoor was genomen door de GrienLinks statenfractie.
De woordvoerder van GrienLinks heeft een aantal zaken genoteerd uit de mond van Albayrak:

* Zij heeft in Friesland 159 dossiers
* Ze wil de zaak pragmatisch benaderen
* Haar inzet is dat gemeente, Dienst Terugkeer & Vertrek en IND elkaar vinden op het niveau van de individuele dossiers
* Als iets niet loopt, dan mag VFG / gemeente bellen naar Albayrak / justitie
* Albayrak erkent dat Fryslân een grote rol heeft gespeeld bij het zichtbaar maken van de gaten in de wetgeving en de problematiek van de noodopvang, door de Friese aanpak. Ook is er de bereidheid in Fryslân om mee te werken aan de oplossing.
* Albayrak vond het goed dat dit gesprek plaatsvond, met zowel provincie als Friese gemeenten aan tafel. Ze zou dat in meer provincies willen.
Voor een uitgebreid verslag zie Irona’s weblog.
Artikel in het Fries Dagblad hierover