GrienLinks verbijsterd over terughoudende aanpak van provincie in transitie naar duurzame landbouw: politieke moed nodig

Op 10 juli 2023 presenteerde de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar onderzoeksrapport met een ‘terugblik’ op de aanbevelingen uit het vernietigende vorige rapport in 2020 over het effect van het duurzame landbouwbeleid van de provincie. Toen was de conclusie dat de provincie 21 miljoen euro aan duurzaam landbouwbeleid had uitgegeven, maar geen idee had of dat resultaat had opgeleverd. De provincie heeft in 2020 alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De Noordelijke Rekenkamer heeft gekeken of de provincie het dit keer wél goed heeft aangepakt. De NRK heeft dus getoetst of de aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht. Verder lezen

NRK onderzoek: regionale democratie vergt energie (RES)

“GrienLinks is erg blij is met de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer heeft opgenomen in haar rapport. We hebben dringend behoefte aan een kaderstellend startdocument in aanloop naar de RES 2.0. Het energieprogramma in haar huidige vorm is niet voldoende om als input te kunnen dienen. We verwachten dat GS serieus werk maakt van de aanbevelingen en vragen met klem of de gedeputeerde dit kan bevestigen.” Zo reageerde Charda Kuipers op de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over de democratische legitimiteit in de RES (Regionale Energie Strategie). Verder lezen

Van der Honing hekelt ‘krimpbeleid’: “Het blijft: praten, praten, praten”

kaart_krimp_anticipeergebieden De kritiek van de Noordelijke Rekenkamer, dat het Friese ‘krimpbeleid’ (veel) te veel bestaat uit “praten, praten, praten, en nog eens praten, praten en praten” (samenvatting van GrienLinks-statenlid Retze van der Honing), heeft amper geleid tot een meer op uitvoering gericht beleid. In de nieuwe ‘beleidsbrief’ over ‘de krimp’ ontbreken essentiële antwoorden op de vragen: ‘wat willen we bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wat zijn de kosten?’
Van der Honing vroeg het college van Gedeputeerde Staten (GS) woensdag 23 maart 2016 daarom om een nieuwe notitie, in plaats van een aanpassing. Verder lezen