Vragen over ontheffingen voor grote schepen op vaarweg Heerenveen

Elsa van der Hoek (GL) en Wopke Veenstra (FNP) stellen samen vragen aan het college over de ontheffingen voor grote schepen (110 m lang, klasse Va) op de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne. Elsa van der Hoek: “De Staten hebben uitgesproken dat deze grote schepen ongewenst zijn op de vaarweg naar Heerenveen. Het college heeft de ontheffingen inderdaad ingetrokken, maar dat niet goed onderbouwd volgens de bezwarencommissie van de provincie. Daarom heeft gedeputeerde Fokkens de ontheffingen weer toegekend aan de grote schepen. Wij willen dat ze een betere motivering voor het intrekken van de ontheffingen geeft, zodat de grote schepen van de vaarweg geweerd kunnen worden.”Verder lezen

Meer natuurlijke oevers bij het oeverbeheer

“Oevers liggen op de grens van water en land en kunnen daarmee een zeer belangrijk onderdeel worden van de groenblauwe dooradering van het landschap. Ze zijn om die reden ook belangrijk voor de biodiversiteit. Wij willen graag dat het aanleggen van natuurlijke oevers, waar mogelijk, wordt gestimuleerd.” Elsa van der Hoek diende hiervoor een voorstel in bij de behandeling van het punt ‘Oeverbeheer_vaarwegen’. Het voorstel werd aangenomen. Verder lezen

Meer natuurvriendelijke oevers

De natuur staat onder druk. Ook in Fryslân. Dus is het belangrijk om zoveel mogelijk kansen voor de natuur te creëren. Dit deed Elsa van der Hoek van GrienLinks bij het punt “Beleidskaders Onderhoud” (wegen, bruggen, viaducten en oevers) op 22 april 2020. Zij pleitte in een motie – samen met de Partij voor de Dieren en het CDA – voor het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Verder lezen

Ruzie over de oevers van de vaarwegen


In 2014 zijn de vaarwegen en de bijbehorende oevers door het Rijk aan de provincie overgedragen. Over het beheer van de vaarwegen zijn gelijk afspraken gemaakt, over de oevers moest dat nog. Er zijn verschillende eigenaren van oevers: provincie, Wetterskip, gemeenten en particulieren. Dat leidt tot onduidelijkheden en discussie over het onderhoud. In de startnotitie die tijdens de Statenvergadering op 25 april 2018 op de agenda stond, werd door Gedeputeerde Staten voorgesteld dat in feite zo te houden. Argument: onderzoeken wie voor welke oever verantwoordelijk is, kost veel tijd en geld en zal de discussie over het onderhoud niet oplossen. Dus houden we het zoals het is. Dat standpunt stuitte op grote weerstand bij het Wetterskip en de gemeenten, die een boze brief schreven. Ook stuitte het op weerstand in de Staten.Verder lezen