Herhaalde toezegging meer natuurvriendelijke oevers

“Het gaat ons juist om de uitbreiding van de natuurlijke oevers en de positieve effecten op flora, fauna en waterkwaliteit en niet om de hoeveelheid natuurlijke oevers gelijk te laten blijven”, maakte Statenlid Elsa van der Hoek duidelijk tijdens het debat over het oeverbeheer op 20 maart 2024. Het college wilde de toezegging en eerder aangenomen motie als afgehandeld beschouwen, omdat de wet toch geen achteruitgang toestaat. Gelukkig gaf gedeputeerde Matthijs de Vries aan nog steeds achter de toezegging van gedeputeerde Fokkens te staan dat bij onderhoud of vervanging van oevers zal worden afgewogen of er een natuurlijke oever komt.Verder lezen

Vragen over ontheffingen voor grote schepen op vaarweg Heerenveen

Elsa van der Hoek (GL) en Wopke Veenstra (FNP) stellen samen vragen aan het college over de ontheffingen voor grote schepen (110 m lang, klasse Va) op de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne. Elsa van der Hoek: “De Staten hebben uitgesproken dat deze grote schepen ongewenst zijn op de vaarweg naar Heerenveen. Het college heeft de ontheffingen inderdaad ingetrokken, maar dat niet goed onderbouwd volgens de bezwarencommissie van de provincie. Daarom heeft gedeputeerde Fokkens de ontheffingen weer toegekend aan de grote schepen. Wij willen dat ze een betere motivering voor het intrekken van de ontheffingen geeft, zodat de grote schepen van de vaarweg geweerd kunnen worden.”Verder lezen

Meer natuurlijke oevers bij het oeverbeheer

“Oevers liggen op de grens van water en land en kunnen daarmee een zeer belangrijk onderdeel worden van de groenblauwe dooradering van het landschap. Ze zijn om die reden ook belangrijk voor de biodiversiteit. Wij willen graag dat het aanleggen van natuurlijke oevers, waar mogelijk, wordt gestimuleerd.” Elsa van der Hoek diende hiervoor een voorstel in bij de behandeling van het punt ‘Oeverbeheer_vaarwegen’. Het voorstel werd aangenomen. Verder lezen

Meer natuurvriendelijke oevers

De natuur staat onder druk. Ook in Fryslân. Dus is het belangrijk om zoveel mogelijk kansen voor de natuur te creëren. Dit deed Elsa van der Hoek van GrienLinks bij het punt “Beleidskaders Onderhoud” (wegen, bruggen, viaducten en oevers) op 22 april 2020. Zij pleitte in een motie – samen met de Partij voor de Dieren en het CDA – voor het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Verder lezen