Vragen over stikstof vergunningen

In een artikel van de NOS (30 januari 2023 “Provincies weten van duizenden veehouders
niet of ze juiste stikstofvergunning hebben’) naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat
provincies in veel gevallen geen overzicht hebben van stikstof-/natuurvergunningen van veehouders en andere bedrijven. D66 Fryslan, GrienLinks, de SP en de PvdD maken zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuur-vergunningen in Fryslan en het gemiste overzicht van de problematiek rond onze stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Zowel de natuur als de agrarische sector staan onder druk. Ondernemers én natuur verdienen een overheid die duidelijkheid biedt en zich houdt aan haar eigen wetten en regels. De partijen stellen daarom vragen aan het college. Verder lezen