Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

“It profesjonele fjild betsjut in soad foar ús provinsje en past by de ambysjes fan in ynternasjonale útstrieling. Mar Fryslân hat noch folle mear te bieden. Dêrom freegje wy mear omtinken foar de amateurkeunst, de uteringen fan kultuer dy’t de maatskippij leefber hâlde”, sei Charda Kuipers yn it debat op 22 jannewaris 2020 oer de nije kultuernota Nij Poadium. Se tsjinne foarstellen (mei) yn om de posysje fan amateurkeunst te fersterkjen, it helpen fan nij talint en in stypjend en oanfoljend programma om it Frysk op skoallen te befoarderjen.Verder lezen

Aanvalsplan laaggeletterdheid

meisje-met-boek-en-blinddoekRetze van der Honing diende een motie van D66 over een ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ mee in op woensdag 23 november 2016. De motie werd aangenomen.

Van der Honing: “Laaggeletterdheid is meer dan niet kunnen lezen en schrijven. Ook niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven en ook: niet goed genoeg kunnen rekenen. Ook mensen (zoals ouderen) die niet mee kunnen komen met de huidige digitale wereld vallen onder laaggeletterdheid. Laaggeletterd zijn levert problemen op. Verder lezen

Een Friese Universiteit

Universiteit_van_Franeker “Het zou mooi zijn, als vanaf september 2017 jongeren ervoor kunnen kiezen om in Leeuwarden een universitaire studie te volgen. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar het voegt ook iets toe aan Leeuwarden en Fryslân.” Retze van der Honing stemde op 16 december 2015 positief in met het voorstel om als provincie 18 miljoen euro te steken in een samenwerkingsverband met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden. De bedoeling is dat er een doorgaande leerlijn vanaf de basisschool tot aan de universitaire studie (inclusief promotiemogelijkheden) in Friesland komt. Verder lezen

GrienLinks wil ook universitair onderwijs

Universiteit_van_Franeker
logo ucfIn december nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het wel of niet meebetalen aan de ‘elfde’ faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Die faculteit wordt een samenwerkingsproject van de RUG, de hogescholen in Fryslân en Tresoar. GrienLinks is in beginsel voor, maar die faculteit dient dan wel in Leeuwarden te worden gevestigd.Verder lezen

Campus het Bildt; goed idee, slechte nota

baangarantieEen goed voorbeeld van dit dilemma (met te weinig informatie toch een besluit moeten nemen) was het punt van de campus het Bildt op dezelfde Statenvergadering op 22 mei 2013. Dit voorstel gaat over een bijdrage van 2 miljoen euro van de provincie aan het samenvoegen van twee VMBO-scholen in één gebouw in St. Annaparochie. Het geld van de provincie is voor het inrichten van een Leerwerkplein op de nieuwe school. Het is een gebied waar de bevolking krimpt én er is een gebrek aan arbeidskrachten in o.a. de metaal en de zorg. Daarom hebben de scholen samen met het bedrijfsleven het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt beter te verlopen. De gemeenten betalen het nieuw bouwen van de VMBO-scholen, het bedrijfsleven neemt deel in het ‘Leerwerkplein’. Hier kunnen de leerlingen opleidingen op MBO-niveau volgen in de genoemde sectoren (plus later ook nog op het gebied van landbouw, natuur/milieu, energie/duurzaamheid en de voedingsindustrie) en vinden ze, via dit Leerwerkplein, makkelijker een stage bij een bedrijf. GrienLinks vindt dit een goed idee. Verder lezen

Cultuurbeleid unaniem vastgesteld: Grinzen oer!

Op woensdag 23 januari werd in de Statenvergadering unaniem het nieuwe cultuur, taal- en onderwijsbeleid van de provincie vastgesteld. Fryslân wil investeren in cultuur, taal en onderwijs. Retze van der Honing: “Het uitgangspunt van de nota: het vertellen van ‘het verhaal van Fryslân’ vinden wij een mooie kapstok. Ook de stelling dat we ‘Grinzen oer’ gaan, spreekt ons aan. De nota zelf bevat een groot aantal onderwerpen, waardoor het vaak wat onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren. Jammer ook, dat in de commissie absoluut geen draagvlak te vinden was voor bijvoorbeeld een maatschappelijke discussie over het Fries. Maar GrienLinks staat er positief tegenover. Investeren in cultuur is een belangrijke bindende factor in de samenleving.” Verder lezen