Tien partijen vragen om openbaarmaking van informatie bij collegevorming

Charda Kuipers: “Een open en transparante overheid en een eerlijk debat vragen erom dat informatie zoveel als mogelijk openbaar is, zodat de macht gecontroleerd kan worden. Daarnaast werken provinciale ambtenaren niet voor de aanstaande coalitie, maar voor de inwoners van Fryslân, die door de Staten als geheel vertegenwoordigd worden.” Samen met negen andere partijen uit de Provinciale Staten vraagt ze om meer openheid over het formatieproces en de inhoudelijke voortgang. De partijen willen daarnaast dat het college het zogenaamde ‘informatiedossier’ openbaar maakt. Verder lezen