Aaltje uit 1878 wist beter hoe we voor varkens moeten zorgen

Opinie van Rik Berends, commissielid voor GrienLinks

Ik kan genieten van kleine tweedehandsboekenwinkeltjes. Er zijn vaak allerlei verassende boeken en er is iets met de geur van oude boeken waar ik van houd. Toen ik dus laatst door Leeuwarden liep en in een passage een klein tweedehandsboekenwinkeltje zag, sprong mijn hart een beetje op. In het boekenwinkeltje viel mijn oog als docent geschiedenis (en liefhebber van eten) op een oud kookboekje: Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid. Oorspronkelijk een boekje uit 1878 en dus vol met wat je daadwerkelijk grootmoeders wijsheid kan noemen. En gelukkig kunnen we veel leren van de geschiedenis. Verder lezen

Opinie: Mestoverschot? Wees helder, geen geitenpaadjes

Nederland heeft een mestoverschot. Om al die mest kwijt te kunnen, mochten boeren van de EU de afgelopen jaren meer mest uitrijden dan goed is voor de grond en het grondwater. Dat mocht als Nederland andere maatregelen zou nemen om de kwaliteit van het (grond)water te verbeteren. Dat is hard nodig, want op het gebied van waterkwaliteit scoort Nederland het slechtste van alle landen in Europa. Maar die maatregelen werden en worden steeds uitgesteld of er werden geitenpaadjes bewandeld om te proberen onder die maatregelen uit te komen. Verder lezen

Opinie: Landbouw zet de hakken in het zand

Jochem Knol reageert op het verzet van de boeren tegen de maatregelen op landbouwgebied. Hij pleit voor een duidelijke aanpak: “Men verwijt de minister niet te luisteren, maar beseffen de boeren wel dat de overheid ook andere belangen moet meewegen in de keuzes die gemaakt worden? De hakken in het zand blijven zetten kan niet meer.” Verder lezen

Opinie: Stikstof, natuur en landbouw

Opinie door Jochem Knol

Fryslân is een landbouwprovincie bij uitstek. Door lage prijzen voor de landbouwproducten zijn boeren genoodzaakt veel te produceren. Dat levert spanning op met de wensen voor schone lucht, een gezonde bodem en helder water. Landbouw en natuur zijn kwetsbare ecosystemen, we moeten een zorgvuldig evenwicht zoeken, wat kan wel en wat kan niet.Verder lezen

Standpunt over uitspraken Wilders

grondwet Iedereen heeft recht in deze samenleving op een gelijke behandeling, dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Als iemand, of een groep, op grond van wat dan ook, wordt uitgesloten of gediscrimineerd, gaan wij daar voor staan, doen (in ieder geval) wij onze monden open. Femke Halsema zegt: “Ons land is van oudsher gebouwd op politieke, religieuze en culturele minderheden. U (tegen Geert Wilders) vertegenwoordigt geen meerderheid, ik doe dat ook niet. Een democratie van minderheden kan alleen bestaan als wij elkaar gelijkwaardig als individuen tegemoet treden en elkaar niet opsluiten in groepsidentiteiten.”

Ruzie, haat en uitsluiting zijn in het verleden al nooit de oplossing gebleken voor problemen in een samenleving. Beter, vinden wij, is het om niet het conflict te verscherpen dat er al ligt, maar ervoor te kiezen om een manier te vinden om er met elkaar uit te komen. We moeten ieder in onze eigen waarden kunnen blijven, en vooral in dialoog gaan met elkaar.

Dit wordt steeds belangrijker, omdat – volgens een rapport van de Europese Commissie Racisme en Integratie (ECRI) in oktober 2013 – er in Nederland erg veel schort aan het antidiscriminatiebeleid en ons gedrag naar minderheden. LINK naar artikel over dit rapport

De uitspraak van de heer Wilders: ‘wij willen (..) als het even kan minder Marokkanen’ tijdens een campagneactiviteit (12 maart) en het gebeuren op de verkiezingsavond (19 maart) met de vraag van de heer Wilders aan de zaal of ze ‘meer of minder Marokkanen in Den Haag en in Nederland’ wilden, keuren wij af.

Verder lezen

Fryslân ruimste normen schaalvergroting melkveehouderij: dat kan niet!

OPINIE Irona Groeneveld

Afgelopen woensdag presenteerde staatssecretaris Bleker zijn visie op de veeteelt in de toekomst. Die moet verduurzamen en niet ongelimiteerd vergroten, stelt Bleker. Voorlopig handhaaft hij de norm van 250 melkkoeien en 1,5 ha bouwoppervlak.
Zowat tegelijk behandelen Provinciale Staten de Friese visie op de melkveehouderij: schaalvergroting moet kunnen stellen Gedeputeerde Staten, tot 500 koeien en 3 ha bebouwing.
GrienLinks gelooft het bijna niet: daarmee heeft Fryslân landelijk gezien de ruimste normen op het gebied van schaalvergroting. Dat kan niet: ook op melkveehouderij-gebied moet Fryslân de groenste en meest duurzame provincie van Nederland zijn. Bovendien negeren zowel Bleker als GS het biologisch boeren: deze tak laat al decennia lang zien dat je gezond, groen, goed voor het landschap, diervriendelijk en antibioticavrij kunt boeren.

Eerlijk, gezond en diervriendelijk voedsel
Een poosje terug was er op televisie een programma over de Salon de Guste in Turijn. Die wordt iedere twee jaar gehouden en daar komen mensen die iets hebben met voedsel dat lekker, puur en eerlijk is. Die mensen willen voedsel met smaak. Maar ook voedsel waarvan de productie het milieu niet belast. Voedsel dat het ecosysteem niet verstoort of de biodiversiteit. Voedsel van dieren die een dierwaardig leven hebben gehad. En voedsel dat eerlijk is in de zin dat boeren een eerlijke prijs ontvangen. Het was een inspirerend programma: er is aandacht voor de regio, voor kleinschaligheid, herkenbaarheid van eten en duurzaamheid. Regionaal produceren levert op deze gebieden veel winst op. Deze beweging is wereldwijd gaande.Verder lezen