Oproep van GL-PvdA in Tweede Kamer en drie noordelijke provincies: geen gaswinning Ternaard

De fracties van GL-PvdA in de Tweede Kamer en de noordelijke PvdA en GL Statenfracties roepen de minister nogmaals op: “Neem het Wad serieus, geen gasboring bij Ternaard”. Zij doen dit naar aanleiding van de brief van de UNESCO Werelderfgoed organisatie aan de Nederlandse regering waarin deze zorgen uit over de status van de natuur in de Waddenzee. “Als de gaswinning doorgaat overweegt Unesco de Werelderfgoedstatus in te trekken. De bescherming van het Wad wordt dan immers niet serieus genomen.”

Al eerder hebben verschillende overheden, organisaties, ondernemers, burgers en politieke partijen zich verschillende keren uitgesproken tegen de gaswinning bij Ternaard. De partijen vinden het de hoogste tijd dat de minister het besluit neemt om de vergunning niet te verlenen. Lees hieronder de hele oproep! 👇Verder lezen

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” 214 provinciale Statenleden roepen (via deze brief) de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met een ambitieus plan te komen voor de besteding van 800 miljoen Europese gelden per jaar voor de Nederlandse landbouw. De Universiteit van Wageningen berekende dat minstens 30% besteed moet worden aan verduurzaming om een toekomstbestendige landbouw te realiseren. Vandaag, 8 december 2021, praat de Tweede Kamer hierover.Verder lezen

OPROEP voor ACTIE tegen GASWINNING in Fryslân zaterdag 28 mei 2016

OPROEP voor ACTIE tegen GASWINNING in Fryslân zaterdag 28 mei 2016
11.00 – 13.00 uur MFC It Harspit, Oppenhuizen

logo laat fryslan niet zakken

LAAT FRYSLAN NIET ZAKKEN!
Op zaterdag 28 mei wordt in Oppenhuizen van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur een manifestatie georganiseerd tegen de gaswinning in Fryslân onder het motto “Laat Fryslân niet zakken.” Bewoners van Top en Twel, verschillende politieke partijen (o.a. GL, SP, PvdA, FNP) en maatschappelijke organisaties werken hieraan mee. Voor GroenLinks zal oud-Statenlid Irona Groeneveld spreken (omdat Retze van der Honing verhinderd is). Ook de GroenLinksfractie van SWF zal vertegenwoordigd zijn. GroenLinks-raadslid (SWF) Angeline Kerver nam het initiatief voor een raadsbrede motie in de raad van SWF tegen de gaswinning.

Mensen die net als eerder genoemde partijen bezorgd zijn over de gaswinning kunnen zich zaterdagmorgen bij de manifestatie aansluiten. Om 11:00 uur wordt verzameld bij het dorpshuis MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8A 8625 HE Oppenhuizen. Bij het dorpshuis zijn verschillende kraampjes van belangengroepen die zich zorgen maken over de gaswinning in Fryslân. Daarna gaat het in optocht onder begeleiding van spandoeken en muziek naar de gaswinlocatie, waar symbolisch een groot rood kruis zal worden geplaatst.

Zie ook de facebookpagina: www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken/
Tot zaterdag!
Vriendelijke groet,

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Statenfractie)
Angeline Kerver (raadslid SúdWest Fryslân)

Thema-avond GroenLinks Smallingerland

Beste mensen,
De afdeling GroenLinks Smallingerland vraagt jullie aandacht voor het volgende. Reacties graag direct naar smallingerland@groenlinks.nl.

THEMA-AVOND GROENLINKS SMALLINGERLAND: OPENBAAR GROEN VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS

Momenteel wordt binnen diverse gemeenten, waaronder ook de gemeente Smallingerland, bezuinigd op het beheer van openbaar groen. Daarom hebben we Remco Heeringa uitgenodigd om iets te vertellen over een bijzonder buurtproject in de wijk Nijehaske in Heerenveen. Hij heeft namelijk samen met een aantal buurtbewoners vorig jaar het plan opgevat om met toestemming van de gemeente een stuk verwaarloosd openbaar groen, zelf te gaan inrichten en te gaan beheren.

Remco neemt ons in zijn lezing mee vanaf het idee tot en met de realisatie van de buurttuin. Praktische uitdagingen, de effecten op de buurt en haar buurtbewoners zullen uiteraard ook aan de orde komen. Inmiddels heeft het college van Heerenveen dit burgerinitiatief omarmd en worden er nu meerdere van deze buurtprojecten in uitvoering gebracht.

Na afloop van de presentie is er volop gelegenheid om om met elkaar van gedachten te wisselen. Is er bij jou in de buurt een stuk openbaar groen dat wel een facelift kan gebruiken en denk je dat jij dat samen met je buren wel zou kunnen/willen beheren? Neem je ideeën mee, wellicht dat we samen met Remco ook hier in Smallingerland buurttuinen kunnen gaan opzetten.

De thema-avond over openbaar groen voor en door buurtbewoners vindt op 10 juni 2014 plaats in de Brede School de Drait te Drachten, begint om 20:30 uur en duurt ongeveer tot 21:30 uur. Deze thema-avond is voor iedereen toegankelijk. Kijk voor meer informatie op de website van GroenLinks Smallingerland (www.glsml.nl).

Met vriendelijke groet,

Peter Lesterhuis (secretariaat GroenLinks Smallingerland)

Over de honingbij


Uitnodiging
bijwonen overhandiging en bezoek kruidentuin.
Het voorstel * Tytsjerksteradiel: Foar én mei de Bij * wordt op 15 oktober 11.00 uur
in ontvangst genomen door
wethouder Rijpstra
in
Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255JB Tytsjerk