Zorgen en vragen over daling van de verkeersveiligheid

In december 2023 zijn door adviesbureau BVA Verkeersadviezen de uitkomsten van onderzoek naar verkeersveiligheid in Fryslân gepresenteerd. Uit de uitkomsten blijkt dat de verkeersveiligheid in Fryslân stagneert en op sommige gebieden zelfs achteruitgaat. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste jaren gestegen. Het aantal gewonden op de fiets stijgt ook. GrienLinks maakt zich daar zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook wil GrienLinks graag weten hoe het ervoor staat met de eerder aangenomen motie voor meer veilige fietsoversteekplaatsen. Verder lezen