Nadere documentatie voor de voorbereiding partijraad

Beste GrienLinkser,

Stelling:
‘Verdeel betaald/ formeel en onbetaald/ informeel werk beter zodat er meer ruimte ontstaat voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, gemeenschapszin en verbinding. Het is de hoogste tijd voor een 4-daagse werkweek!’

Dit is één van de stellingen waarover de Partijraad gaat discussiëren in haar volgende bijeenkomst op 5 oktober. Om de Friese standpuntbepaling samen met jullie voor te bereiden, beleggen we voor alle GrienLinksers die hier over mee willen praten een bijeenkomst in café Wouters in Leeuwarden tegen over het station. We nodigen je uit om op donderdag 3 okober om 20.00 uur de meegestuurde documenten en dan met name de stellingen met ons door te spreken. In de bijlagen vind je de stellingen, de discussienotitie duurzame zorg, een memo duurzame zorg en de transities en het verslag van de vorige Partijraad van 15 juni 2013.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag je mening met ons willen delen, dan kun je ons mailen.

Met vriendelijke groet,
Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl)

Nadere documentatie

» verslag-Partijraad-juni-2013
» PR-131005-Memo-Duurzame-zorg-en-de-transities_0
» PR-131005-Stellingen-Zorg-Partijraad-def
» PR-131005-Discussienotitie-Kernpunten-duurzame-zorg-GL

Voorbereiding partijraad van 5 oktober

Beste GrienLinks-leden,

Op 5 oktober is er weer partijraad. Gerrie Rozema en Kees Iepema willen op donderdag 3 oktober een voorbereidingsbijeenkomst houden in Leeuwarden in Café Wouters, om 20.00 uur. Binnenkort komt een meer concrete uitnodiging met verwijzingen naar leesvoer, maar reserveer de datum alvast als je mee wilt denken.

Met vriendelijke groeten,
Simone de Vries
Secretaris GrienLinks

voorbereiding partijraad 15 juni 2013

Onderstaand een berichtje van onze vertegenwoordigers in de partijraad. Eventuele reacties graag direct naar Kees of Gerrie.

Beste GrienLinkser,

‘De kansen die mensen krijgen in hun leven verschillen enorm en zijn afhankelijk van het land waarin ze zijn geboren. Deze geboorteloterij is fundamenteel oneerlijk. Helaas kan niet van de ene op de andere dag een rechtvaardiger verdeling van kansen worden gerealiseerd. Maar zou het kind uit Niger, als het eenmaal in staat is eigen keuzes te maken, niet ten minste de mogelijkheid moeten hebben om naar Nederland te verhuizen en zijn kansen in het leven te verbeteren?’
Uit ‘Het beste halen uit arbeidsmigratie’ geschreven door Judith Sargentini [ms-word doc]:

Hierover gaat de Partijraad praten in haar volgende bijeenkomst op 15 juni. Om dit debat en de andere agendapunten samen met jullie voor te bereiden, beleggen we wederom een bijeenkomst in café Wouters in Leeuwarden tegen over het station. We nodigen je uit om op 12 juni om 20.00 uur onderstaande agendapunten met ons door te spreken. In de bijlagen vind je de motie en toelichting over arbeidsmigratie (zie punt 2, debat over…) en het verslag van de vorige Partijraad van 23 mei 2013. (Verslag partijraad 23 maart 2013) [pdf]

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag je mening met ons willen delen, dan kun je ons natuurlijk mailen.

Met vriendelijke groet,
Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl)

———

Te bespreken agenda onderdelen Partijraad 15 juni:
1. Kort debat over geslachtsregistratie in de gemeentelijke basis administratie (GBA)
We beginnen met een kort debat met als doel het formuleren van een GroenLinks standpunt over geslachtsregistratie in de GBA. Naar aanleiding van onderstaand amendement en gebaseerd op de bijlagen die daaronder staan.

Amendement verkiezingsprogramma inzake afschaffen verplichte geslachtsregistratie in de gemeentelijke basis administratie
na punt 12 toevoegen (nieuw punt) GroenLinks streeft ernaar om op de lange termijn de verplichte registratie van geslacht in de gemeentelijke basisadministratie volledig af te schaffen.
[ Sekseregistratie in de GBA stamt uit de tijd van ongelijke rechten M/V. Die tijd is voorbij. Als de overheid écht wil uitdragen dat seksediscriminatie tot het verleden behoort, ligt het voor de hand om op termijn geslacht niet meer te registreren, net als nu etniciteit, seksuele voorkeur of handicap. Bovendien veroorzaakt het grote problemen voor transgenders en transseksuelen.

Advies Partijbestuur: Niet overnemen. Het onderwerp geslachtsregistratie vergt een fundamentele discussie in de partij. We willen deze discussie in de partij verder brengen voordat we dit in een programma vastleggen.

Bijlagen:
Geslachtsregistratie heeft weinig nut meer [bureaudehelling.nl]
Behandeling van: Wijziging Boek 1 BW [www.parlementairemonitor.nl]

2. Debat over arbeidsmigratie
Na een inleiding door Judith Sargentini en de werkgroep Kleurrijk Platform vindt een plenaire discussie plaats over de ‘bouwstenen’ van een GroenLinks visie op arbeidsmigratie.

Bijlagen:
Motie arbeidsmigratie 2012 [ms-word doc]
Het beste halen uit arbeidsmigratie, Judith Sargentini [ms-word doc]

3. Politiek gesprek
Gesprek met het partijbestuur over de verkiezingen 2014, het werkplan van het Partijbestuur en de strategische agenda, plus overige projecten & debatten in 2013.

Voorbereiding partijraad Groene Economie 15 maart 2012

Beste GrienLinkser,

Op 24 maart heeft de Partijraad een bijeenkomst met als thema ‘groene economie’. De Partijraad bestaat uit 80 GroenLinksers die nadenken en praten over thema’s aan de hand van artikelen en (wetenschappelijke) publicaties en richtinggevend zijn als het gaat om de standpunten van GroenLinks. De raad komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar.

Deze keer behandelen we dus het thema ‘groene economie’. Wij vormen de Friese afvaardiging in de Partijraad en zullen de standpunten van onze afdeling zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk alleen met jullie inbreng. We organiseren daarom een voorbereidingsbijeenkomst op 15 maart 2012 in café Wouters (te Leeuwarden, tegenover het station). In de bijlage ter inspiratie een bijdrage van medewerkers van De Helling, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GroenLinks. Ter voorbereiding sturen we ook de discussiethema’s die op 24 maart centraal staan (zie hieronder).

Mocht je niet in de gelegenheid te zijn om aanwezig te zijn op 15 maart en wil je wel graag je mening geven? Mail ons!

Met vriendelijke groet,

Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (glboarnsterhim@live.nl)

» Toelichting: discussiethema’s
» Bijlage: Waarom we een Green New Deal nodig hebben (PDF)

Deelname Fryslân aan de partijraad

Uitleg

De partijraad heeft als taak: het controleren van de fracties in de 1e en 2e kamer, in het EU-parlement en het bestuur. Vanaf 2010 zijn de procedurele zaken uit de partijraad gehaald, en bij een toezichtraad ondergebracht. Voor elke vergadering is er nu een thema. De eerste thema’s waren CO2 opslag en het referendum. De partijraad is ook gemachtigd om politieke uitspraken te doen over actuele onderwerpen.

De partijraad komt vier tot vijf maal per jaar in Utrecht bij elkaar, op zaterdagen. De leden worden voor twee jaar benoemd, met een maximum van zes jaar. Er zitten sinds januari 2010 vanuit Fryslân twee leden in de partijraad.

Alle GL leden kunnen – samen met de partijraadvertegenwoordigers – de partijraad voorbereiden. De partijraadbijeenkomsten worden door de leden in Fryslân voorbereid op de woensdag voorafgaand aan de partijraad. Ook is het mogelijk om opmerkingen over de agenda of GroenLinks in het algemeen te mailen aan een van de vertegenwoordigers.

Zie het landelijke artikel over de partijraad voor de vergaderdata en meer informatie.

Vertegenwoordigers uit Fryslân
Partijraad nieuws

» Op de pagina: Partijraad nieuws