Schriftelijke vragen over gevolgen verhogen snelheid naar 130 km voor stikstof en natuur in Fryslân

Op 23 mei 2024 vroegen de fracties van GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD via schriftelijke vragen aan het Friese college wat de gevolgen zijn van de – in het hoofdlijnenakkoord voorgestelde – verhoging van de maximum snelheid op snelwegen van 100 km naar 130 km per uur. De fracties vragen zich af welke gevolgen het verhogen van de snelheid heeft voor de natuur, de boeren en de woningbouw in Fryslân. Ook vragen ze of het college bereid is deze zorgen over te brengen aan de minister. Verder lezen

Gedeputeerde Staten schieten in de eigen voet – Opinie Jochem Knol over natuurvergunning KRW gebied weigeren wegens stikstof

Opinie Jochem Knol

Gedeputeerde Staten (GS) hebben eind oktober een natuurvergunning voor de aanleg van het waternatuurgebied bij Grou tegengehouden. Maatregelen die nodig zijn om aan de afspraken te voldoen die de provincie al in 2001 heeft gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon water is goed voor de natuur. Als we daarin slagen draagt dat bij aan het op gang brengen van vergunningverlening aan bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Als de wil er is kan het project in Grou doorgaan, maar door de rigide uitleg van stikstofregels en daarmee de vergunning aan te houden lijkt GS in eigen voet te schieten. Daarmee zijn én de natuur én bedrijven de dupe. Verder lezen

Vragen over de stikstofrechten en het afwegen van het natuurbelang

De rechtbank van Zwolle heeft op 26 januari 2022 een streep gehaald door de stikstof-gedoogconstructies rondom PAS-melders. “Rijk en provincies wegen de natuurbelangen onvoldoende mee bij het gedogen van illegale stikstofemissies”, zo oordeelt de rechtbank. Jochem Knol: “Wij zijn benieuwd hoe er in Fryslân wordt omgegaan met de stikstofrechten en wat de provincie wil ondernemen om meer zekerheid aan natuur- en bedrijfsbelangen te kunnen geven.” Hij stelt vragen aan het Friese college. Verder lezen