Minder stikstof, meer natuur, dus kiezen voor Remkes

“De overmaat aan stikstof leidt tot achteruitgang van biodiversiteit en is slecht voor onze gezondheid. Helaas was er een uitspraak van de Raad van State voor nodig om het bewustzijn op dit vlak terug te brengen. Waarschuwingen dat het uit de hand ging lopen en de kop-in-het-zand mentaliteit hebben tot deze situatie geleid. Nu kiest het Friese college in de Startnotitie Friese Aanpak Stikstof voor de stikstofdoelstelling van de minister. Een lagere doelstelling dan het rapport Remkes adviseert. Dat zal over een tijdje voor weer een gang naar de rechter zorgen, omdat we met deze doelstelling niet voor meer natuur gaan zorgen. Wij pleiten daarom voor de doelstelling zoals in het rapport ‘Niet alles kan overal’ van Remkes staat.”Verder lezen

Stikstofprobleem ontkennen helpt niet

“We pleiten voor het zorgvuldig en snel afhandelen van de vergunningsaanvragen voor boeren die in de knel zitten door het intrekken van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Hierbij moet de balans tussen natuur en bedrijven overeenkomstig de uitspraak van deze Staten en volgens de wettelijke kaders in de gaten worden gehouden. Daarmee helpen we meer dan weer een lening tegen gunstige voorwaarden die als staatsteun kan worden uitgelegd”. Dit zei Jochem Knol bij de behandeling van een voorstel van FvD over een financieringsarrangement voor boeren met een PAS-probleem. Verder lezen

Landbouw moet natuurinclusief en grondgebonden

Vorige week vrijdag protesteerden Friese boeren in het provinciehuis vanwege de stikstofmaatregelen die Gedeputeerde Staten hadden aangekondigd. Diezelfde middag trok het college de maatregelen in. ‘Het protest begrijpen we, het intrekken van de maatregelen niet. Dat is een teken van zwak bestuur, je rug niet recht durven houden’, aldus Jochem Knol in zijn maiden speech, ofwel famme rede, tijdens het spoeddebat. ‘Besturen vraagt om zorgvuldigheid, nu is een sfeer van paniekvoetbal gecreëerd. Wat doen we als de bouwsector hier morgen met tweehonderd shovels en bouwkranen voor de deur staat?’ Het debat werd op de publiekstribune en in de commissiezaal gevolgd door een paar honderd geïnteresseerde boeren die in het provinciehuis ook kaasblokjes en melk uitdeelden.Verder lezen

GrienLinks stemt niet in met regeling ammoniakuitstoot (PAS)

logo_natura_2000 GrienLinks hat woansdei 18 febrewaris 2015 tsjin de ynfiering fan de PAS stimd. “Wy ferwachtsje net dat de doelstelling (it fersterkjen fan de ‘biodiversiteit’ yn Natura 2000-gebieten; red.) mei de PAS helle wurdt”, sei Retze van der Honing yn in stimferklearring. Allinne GrienLinks en D66 stimden tsjin de PAS.

PAS stiet foar de saneamde ‘Programmatische Aanpak Stikstof’. Doel fan de PAS is de delstjit fan stikstof (sis mar: ammoniak) yn natoergebieten (Natura 2000-gebieten benammen) te ferminderjen. De te hege útstjit hat nammentlik as gefolch dat in soad planten dy’t min oer te folle stikstof kinne, yn dy gebieten ferdwine. Mar de PAS is foaral basearre op téoretyske kompjûtermodellen en op technyske yngrepen. De feebesetting yn de neiste omkriten fan de natoergebieten wurdt der net lytser fan. En dat is al nedich, stiet te lêzen yn it Nationaal Mileubeleidsplan 4, fan 2001.

Verder lezen