Vragen over stikstof vergunningen

In een artikel van de NOS (30 januari 2023 “Provincies weten van duizenden veehouders
niet of ze juiste stikstofvergunning hebben’) naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat
provincies in veel gevallen geen overzicht hebben van stikstof-/natuurvergunningen van veehouders en andere bedrijven. D66 Fryslan, GrienLinks, de SP en de PvdD maken zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuur-vergunningen in Fryslan en het gemiste overzicht van de problematiek rond onze stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Zowel de natuur als de agrarische sector staan onder druk. Ondernemers én natuur verdienen een overheid die duidelijkheid biedt en zich houdt aan haar eigen wetten en regels. De partijen stellen daarom vragen aan het college. Verder lezen

Inkoopbeleid provincie moet maatschappelijk verantwoord

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij vinden dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in inkoop en aanbestedingen laat de provincie uitgelezen kansen liggen!” Verder lezen

Groene kus voor Nanne de Jong van de FSU (uitkeringenvakbond)

Nanne de Jong van de Friese Uitkeringenbond (de FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor een sociale en groene samenleving. De FSU heeft– na 38 jaar – op 8 juni 2017 besloten zichzelf op te heffen. Hiermee komt een einde aan provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. Dit is een rechtstreeks gevolg van het stopzetten van de subsidie voor de FSU van de provincie. Verder lezen