Rijk controleert handhaving provincie REC

Foto: Riekje Zijlstra
Foto: Riekje Zijlstra
De rijksinspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de provincie Fryslân de afvaloven in Harlingen goed genoeg controleert. Dit blijkt uit Antwoorden Rijk op schriftelijke vragen Tweede Kamer GroenLinks over handhaving REC – maart 2016van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “De ILT komt pas in beeld als ze het vermoeden heeft van taakverwaarlozing door de provincie. Wij worden door deze antwoorden bevestigd in ons beeld dat de FUMO niet echt hard loopt qua handhaving. Dit is zeer verontrustend, want dit gaat niet alleen om ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (dioxine) die uit de oven kunnen komen, maar ook om de geloofwaardigheid van de overheid. Verder lezen

GrienLinks wil oorspronkelijke verbrandingstemperatuurgegevens REC

Het uitblazen van de oven in juni 2015
Foto: Riekje Zijlstra-Heida Het uitblazen van de oven in juni 2015
De GrienLinks Statenfractie vraagt in een Brief GL aan dhr Vernooij 8 februari 2016 als Brief GL aan GS over verbrandingstemperaturen 2015 REC – 8 februari 2016 om de oorspronkelijk gemeten verbrandingstemperaturen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen over het hele jaar 2015. Retze van der Honing (fractievoorzitter):”Wij krijgen tot nu toe overzichten van de ‘berekende’ temperatuur in de ketel van de REC. We willen weten hoe deze berekende temperatuur tot stand is gekomen, plus de oorspronkelijk gemeten temperaturen. Wij willen deze gegevens kunnen controleren en voorleggen aan onze eigen deskundigen. Want bij het ontstaan van dioxine draait het helemaal om een voldoende hoge temperatuur bij het verbranden van afval. De oorspronkelijke temperatuurgegevens lijken ons daarom nogal relevant. Daarnaast staat in de wet dat burgers en belanghebbenden recht hebben op milieu-informatie. En dat lijkt ons in dit geval zeker aan de hand.” Retze van der Honing in Bynt over het rapport van Johan Vollenbroek over de dioxine uitstoot van de REC

Verder lezen

GrienLinks wil openbaarheid gegevens en continumeting dioxines REC

omrin.jpg
In april van dit jaar vroegen we als GrienLinks fractie al om de openbaarheid van de ruwe meetgegevens van de REC en de verbrandingstemperatuur. Gedeputeerde Staten zeggen dat niet te mogen omdat ze dat juridisch niet kunnen verplichten aan Omrin. Gedeputeerde Staten mogen die gegevens alleen maar komen bekijken als ze hun controlerende taak uitvoeren en ze mogen ze niet zelf openbaar maken (het zogenaamde ‘evenredigheids’ beginsel). Omrin zegt die gegevens niet openbaar te willen maken omdat de cijfers op meerdere manieren te interpreteren zijn. En juist daarom willen wij graag de boel na kunnen (laten) rekenen. In het vragenuurtje van de Provinciale Staten op 24 september 2014 stelden verschillende fracties ook vragen over de verbrandingstemperatuur. Verder lezen

GrienLinks vraagt gedeputeerde, aandeelhouders én Omrin zelf om openheid

omrin.jpgBrief aan directie Omrin over meetgegevens REC – augustus 2014

Brief aan aandeelhouders Afvalsturing Friesland – 29 augustus 2014 (2)

antwoordbrief aan GrienLinks over openbaarheid gegevens van de REC Harlingen 20140520

De GrienLinks-Statenfractie wil dat er duidelijkheid komt over de meetgegevens van de Reststoffen Energie Centrale (REC). In brieven aan de gedeputeerde Sietske Poepjes, aan de gemeenten die aandeelhouder zijn en aan Omrin zelf, vraagt GrienLinks om directe openbaarmaking van de ruwe meetgegevens (de zg. T-3000 gegevens) en de hoogte van de verbrandingstemperatuur sinds de oven in gebruik is genomen. De fractie wil openbaarmaking van de informatie omdat eerder gepresenteerde gegevens onbetrouwbaar zijn.

Retze van der Honing: “ Tijdens het debat over het snoeiharde rapport van de Noordelijke rekenkamer over de vergunningverlening voor de REC in februari beloofde de gedeputeerde nog dat transparantie zou zijn over de informatie rond de REC. Er wordt echter op onze schriftelijke vragen van april 2014 over de meetgegevens mistig geantwoord. Verder lezen

Schriftelijke vragen openbaarheid meetgegevens REC aangepast

GrienLinks wil openbaarheid meetgegevens REC

omrin.jpg Retze van der Honing stelde tijdens het mondelinge vragenuurtje op 23 april 2014 vragen aan gedeputeerde Poepjes over het openbaar maken van de oorspronkelijke (zg. T3000) meetgegevens van de uitstoot van de REC, de verbrandingstemperatuur en over het handhaven van de situatie rond het opslaan van afval. Over dat laatste onderwerp vroeg ook het CDA naar de handhaving. Poepjes zegde toe dat er wat betreft het opslaan van afval gehandhaafd zou worden. Inmiddels is in de pers naar buiten gekomen dat Omrin een dwangsom opgelegd zal krijgen voor het langer laten liggen van het afval dan vier dagen.

Over het openbaar maken van de gegevens zei Poepjes:Verder lezen

GrienLinks stelt vragen over openbaarheid gegevens REC en de handhaving

omrin.jpg
Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Het college heeft al meerdere malen in de afgelopen jaren beloofd transparant te zijn over de informatie rond de REC en streng te handhaven. De laatste maal was bij het debat op 19 februari 2014 over het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de milieuvergunningsverlening aan de REC. Wij willen boter bij de vis.”
Verder lezen