GrienLinks: te weinig visie in Kadernota 2025

“Voorzitter, met het goedkeuren van de kadernota geven wij akkoord op het wegzetten van geld. Zónder dat voldoende helder is welk beleid hiermee uitgevoerd gaat worden. Een deel van het beleid is zelfs nog niet geschreven of zal de Staten nooit bereiken. Toch vraagt GS een vrijbrief om de middelen in eigen beheer te houden. Daar kan GrienLinks niet zomaar mee instemmen”, zei fractievoorzitter Charda Kuipers tijdens het debat over de Kadernota 2025 op 29 mei 2024. Haar motie voor het doorgaan met de uitvoering van het initiatiefvoorstel voor de afbouw van het gebruik van pesticiden (door provincie, inwoners, bedrijven en landbouw) werd aangenomen.Verder lezen