Rekening houden met planetaire grenzen bij de inrichting van Fryslân – Omgevingsvisie Startnotitie

Op 29 mei 2024 werd in de Statenvergadering de ‘Startnotitie POVI’ (Provinciale Omgevings Visie) besproken. Charda Kuipers: “In de provinciale omgevingsvisie geven we aan hoe we met onze omgeving in Fryslân omgaan. Door de grote druk op de ruimte ontstaat er een enorme spanning in wat wij als mensen willen en de kwaliteiten die die omgeving herbergt. Onze planeet kan veel aan, maar de grenzen van wat kan zijn bereikt. We dienen daarom richtinggevend een voorstel samen met de PvdD en de SP in om de hoofdambitie voor brede welvaart in een vitaal, veerkrachtig, karakteristiek en gezond Fryslân (uit 2020) aan te passen aan de problemen van nu en planetaire grenzen als uitgangspunt te gebruiken voor de te maken keuzes.” Het voorstel van GrienLinks werd niet aangenomen. Verder lezen

Kernenergie is geen duurzame energie

De bespreking van de ‘Verordening Ruimte’ leverde in de Provinciale Staten van 21 februari 2018 een spannend debat op over wat nu precies duurzame energie inhoudt. Retze van der Honing van GrienLinks: “Wij vinden het opwekken van duurzame energie erg belangrijk. Maar sommige partijen vinden bijvoorbeeld kernenergie (met thorium) ook duurzame energie. Wij willen die erg graag uitsluiten van de definitie voor duurzame energie. Kerncentrales (ook die met thorium) zijn niet duurzaam.” Verder lezen

Strand en kustgebied moet vrij blijven van bebouwing

Het college heeft het landelijk Kustpact ondertekend. Dit zijn nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. GrienLinks juicht dat toe. Retze van der Honing: “Maarrrrrr…hoe gaat het Friese college gevolg geven aan hun ondertekening van het Kustpact? Lees hier de antwoordbrief van het college
Verder lezen