Fikse bezuinigingen op musea, Keunstwurk en kunstinstellingen

Na een lang en pittig debat over cultuur, is de uitslag teleurstellend: de 800.000 euro bezuinigingen op musea, kunstinstellingen en Keunstwurk (op cultuureducatie op het voortgezet onderwijs en Steunpunt Beeldende Kunst) gaan door. Ondanks de oproepen van vele insprekers, bezorgde brieven vanuit de sector en klachten dat ze er onvoldoende in mee waren genomen. Elsa van der Hoek diende tijdens het debat op 19 juni 2024 voorstellen in om de bezuinigingen op de musea, kunstinstellingen en Keunstwurk terug te draaien. Daarbij verwees ze naar het geld dat in 2026 extra naar de provincie komt vanuit het Rijk. Maar de voorstellen werden helaas niet aangenomen. Verder lezen

Poging tot snellere duidelijkheid voor musea mislukt

natuurmuseum

“We moeten erkennen dat we waarschijnlijk een foute inschatting wat betreft de verdeling van het geld in het cultuurbeleid hebben gemaakt. En dan met name voor de musea. Het voorstel van CU om het afwegingskader opnieuw te bekijken ondersteunen wij van harte. Idealiter krijgen we de analyse vooraf aan de kadernota in de zomer, zodat we op tijd via die weg reparaties kunnen plegen. Want de situatie is nijpend, en in een mondiale pandemie moeten we hier extra op onze hoede zijn. Want eens verloren, voor altijd verloren.” Dit zei Charda Kuipers op 17 februari 2021 bij de bespreking van twee moties vreemd over de verdeling van het cultuurgeld. Verder lezen