Discussie over subsidies voor COC, FSU, Tumba en Hoor

stop GrienLinks wil dat de provincie de subsidie voor maatschappelijke organisaties als het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), Tûmba, de Friese afdeling van het COC en ‘HOOR’, de Friese organisatie van doven en slechthorenden, in stand houdt. Deze subsidies worden per 31 december 2016 stopgezet door de provincie. Verder lezen

GrienLinks vraagt college van GS actie te ondernemen

Het huidige college van GS van Fryslân pronkt graag met grote bouwprojecten: vanwege de werkgelegenheid en het “mooier maken” van de provincie.
Dit alles onder de noemer: ‘Wurkje foar Fryslân’.wurkje ff
hongarije
GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing gaat op de Statenvergadering van 18 februari 2015 vragen stellen over het onderbetalen van buitenlandse werknemers in dit soort projecten. “Als wij de berichten van FNV Bouw mogen geloven, dan worden deze projecten uitgevoerd over de rug van tientallen buitenlandse werknemers, onder andere uit Polen en Hongarije. Landelijk gaat het zeer waarschijnlijk om honderden mensen. Zij krijgen veel te weinig betaald, krijgen geen vergoeding voor onderdak en geen vergoeding voor werken ver van huis. Als GrienLinks zijn we hier erg van geschrokken.”Verder lezen

GrienLinks komt met een alternatief voorstel voor sociaal beleid

fractie-sociaal-beleid De GrienLinksfractie diende woensdag 18 juni 2014, in de Provinciale Staten een alternatief voorstel in voor het sociale beleid. ‘Lokaal, tenzij’ wordt daarbij leidraad omdat de provincie een eigen, aanvullende, overkoepelende rol heeft op het beleid van de gemeenten. GrienLinks heeft er steeds voor gepleit, maatschappelijke organisaties die op provinciaal niveau actief zijn, ook door de provincie te subsidiëren. “Sociaal en eenvoudig”, noemde Retze van der Honing dit namens GrienLinks. Maar dat is niet geland bij de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP. Zij vinden dat de taken van het COC, FSU, Tumba, Zorgbelang etc. bij de gemeenten horen. Een amendement daarover van de PvdA, CDA, FNP, D66 en fractie Buisman werd aangenomen. Het voorstel in dat amendement is om voor nog twee jaar subsidie van de provincie te zorgen en in die tijd de taken bij de gemeenten onder te brengen.

jvdhRetzevdH-PS-18-6-'14
Luister hier naar de reactie van Retze van der Honing op Omrop Fryslân radio.
Verder lezen

Fryslân heeft juist nu sociaal beleid heel erg nodig.

Op woensdag 21 mei 2014 stond het volgende stuk van Retze van der Honing in het Friesch Dagblad over het besluit van Gedeputeerde Staten de subsidies aan de maatschappelijke organisaties in te trekken.

Fryslân heeft juist nu sociaal beleid heel erg nodig

Elke dag maken we allemaal keuzes die invloed hebben op onze omgeving. Die keuzes worden des te belangrijker, nu de economische (en morele) crisis voortduurt. In wat voor land, in wat voor provincie wilt u leven? Retze van der Honing pleit voor een sociaal Fryslân.

Verder lezen

Debat over windenergie: hoe ga je met inspraak om?

REC en windmolen Op 18 december 2013 diende GrienLinks (samen met de ChristenUnie) een motie in over aanpak van de inspraak over windenergie in Fryslân.
Zoals eerder gemeld, krijgen de Friese Milieufederatie, stichting Platform Duurzaam Fryslân (PDF) en stichting Hou Friesland Mooi met z’n drieën de opdracht te zoeken naar draagvlak voor windenergie in de provincie. De GrienLinks-fractie juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er wel duidelijke kaders gesteld moeten worden: waar kunnen nieuwe turbines in principe wel, waar beslist niet worden toegestaan? Dit zouden de Staten moeten aangeven vóórdat de drie organisaties op pad gestuurd worden.

“As der partijen binne dy’t gjin wynerzjy op it lân wolle, dan moatst dat nó sizze. Doel is: helderheid ferskaffe”, legde Van der Honing uit.

Verder lezen

Noordervisie 2040: hoe zien wij onze toekomst in het Noorden?

wadden In de Statenvergadering van 18 september 2013 werd de ‘Noordervisie 2040’ besproken in de Staten. Het document (te vinden op www.noordervisie2040.nl ) is tot stand gekomen door en met burgers in een langdurig proces. De bedoeling was om – samen met de inwoners van het noorden – een beeld te krijgen van hoe het Noorden er in 2040 uit zou moeten zien. Het document is op een andere manier tot stand gekomen dan de normale nota’s die de Staten behandelen. Het is een poging van de overheid om beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de samenleving. Er staan 8 ambities in (…) en een uitnodiging aan de inwoners om te komen met plannen om die ambities waar te maken. In de Staten strandde de bespreking van het document in een discussie over wel of niet samenwerken in het Noorden met andere provincies. Jammer, vonden de beide GrienLinksers, want de partijen lieten nu de kans liggen om hún toekomstvisie via een motie in het document te krijgen. Dat deed Irona Groeneveld wel. Verder lezen