Zelf doen of is regie vanuit Den Haag nodig?

Column Jochem Knol (woordvoerder stikstof) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water)

Het Rijk heeft de afgelopen jaren met de provincies afspraken gemaakt om problemen op het gebied van water, biodiversiteit, natuur, klimaat en stikstof met concrete maatregelen op te lossen. Daarvoor worden doelstellingen vastgelegd en een planning afgesproken. De provincies krijgen geld, gaan aan de slag en maken zogenaamde uitvoeringsprogramma’s. Het idee is dat de provincies die problemen lokaal beter kunnen oplossen. Verder lezen

Vertragen tot we er bij neervallen – watercrisis

Column door Elsa van der Hoek en Jochem Knol

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwt in navolging van de stikstofcrisis voor een watercrisis. Water is onmisbaar voor ons leven, maar we gaan er niet zorgvuldig mee om. Het overmatig gebruik van pesticiden, stikstof en fosfaat heeft ertoe geleid dat de Nederlandse waterkwaliteit inmiddels tot de slechtste van Europa hoort. In 2000 zijn er afspraken gemaakt om daar wat aan te doen. Afgesproken is dat er voor 2027 maatregelen genomen moeten zijn, schoon water is immers de bron van alle leven. De provincies en de waterschappen hebben bij het uitvoeren van de maatregelen een centrale rol. Maar als zo vaak is er de afgelopen 22 jaar veel te weinig gebeurd en moeten we nu constateren dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.Verder lezen

Handhaven voor de natuur

Te Gast van Jochem Knol

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet werd de VVD’er Van der Wal als minister voor Natuur en Stikstof geïnstalleerd. De kwaliteit van de natuur gaat steeds verder achteruit en de afgelopen drie jaar is er vrijwel niets gebeurd om de problematiek rond stikstof op te lossen. Op de snelwegen is weliswaar overdag een maximum van 100 km per uur toegestaan, maar zelfs die enige concrete ‘stikstofmaatregel’ wordt door velen niet nageleefd. Handhaven maakt een regering niet populair. Zou de nieuwe minister actie gaan ondernemen? Verder lezen

Vragen over de stikstofrechten en het afwegen van het natuurbelang

De rechtbank van Zwolle heeft op 26 januari 2022 een streep gehaald door de stikstof-gedoogconstructies rondom PAS-melders. “Rijk en provincies wegen de natuurbelangen onvoldoende mee bij het gedogen van illegale stikstofemissies”, zo oordeelt de rechtbank. Jochem Knol: “Wij zijn benieuwd hoe er in Fryslân wordt omgegaan met de stikstofrechten en wat de provincie wil ondernemen om meer zekerheid aan natuur- en bedrijfsbelangen te kunnen geven.” Hij stelt vragen aan het Friese college. Verder lezen