Wat vindt GroenLinks van TIPP – het handelsverdrag van EU met de VS?

verdrag

En ondertussen……

onderhandelen de VS en de EU al een dik half jaar over een vrijhandelsverdrag, het TTIP verdrag. Daar maken we ons als Statenfractie ook zorgen over. Even eerst: wat is TTIP en de voor- en tegenstanders.

Voorstanders
Dit zegt de Europese Commissie over de TTIP: Het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) is een handelsovereenkomst waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten in onderhandeling zijn. De onderhandelingen zijn gericht op het wegnemen van de handelsbelemmeringen (tarieven, onnodige regelgeving, beperkingen op investeringen, enz.) in een groot aantal economische sectoren, zodat het gemakkelijker wordt om tussen de EU en de VS goederen en diensten te kopen en te verkopen. De EU en de VS willen het ook hun ondernemingen gemakkelijker maken om te investeren in elkaars economie.
Volgens de Europese Commissie heeft het TIPP verdrag geen schadelijke gevolgen voor privacy, milieu, voedselveiligheid e.d. Hier meer antwoorden van de EC op veelgestelde vragen over het TTIP verdrag:
Wat is TTIP?

De onderhandelingen tussen de EU en VS over het TTIP verdrag zijn in juli 2013 begonnen en kunnen wel enkele jaren duren. Er is niet veel informatie over de onderhandelingen, want de onderhandelingen worden besloten gehouden.
Verder lezen