Vragen over fietstunnel bij McDonald’s in Dokkum

De Statenfracties van D66, SP, PvdA, PBF, GrienLinks, PvdD, CU, VVD en FNP maken zich zorgen over de onveilige oversteekplaats bij de Mc Donald’s bij Dokkum. Hier steken dagelijks heel veel middelbare scholieren over met de fiets. Scholieren verdienen een veilige oversteekplaats zodat ze veilig op school kunnen komen. De partijen stellen vragen aan het Friese college. Verder lezen

Geen aquaduct in Lemmer

Sylroede
Lemmer krijgt toch géén aquaduct in de Sylroede, die de ‘rondweg’ van Lemmer kruist aan de westkant van dit dorp. De statenfractie van GrienLinks is daar blij mee, want als enige fractie hebben we steeds gezegd dat het ‘fileprobleem’ van Lemmer niet ernstig genoeg is om hier een (vele miljoenen kostend) aquaduct te bouwen, laat staan een geheel nieuwe rondweg noordelijk of zuidelijk van Lemmer. Dat zeiden we al toen Oene Hofman nog statenlid was en dat zeggen we nog steeds, ook nu statenlid Joop van der Heide GrienLinks-woordvoerder verkeer en vervoer is.

Woensdag 22 oktober 2014 kregen we gelijk over dat aquaduct, van zowel het college van Gedeputeerde Staten als van de ruime meerderheid van Provinciale Staten. Verder lezen

Een spoortunnel in Hurdegaryp

hurdegarypHurdegaryp krijgt een auto- en een fietstunnel onder het spoor door, voor de verbinding van het dorp naar de nieuwe (nog aan te leggen) rondweg. Provinciale Staten hebben hier 24 september 2014 unaniem mee ingestemd. Dus ook GrienLinks, ook al is deze fractie meestal nogal sceptisch over nieuwe infrastructuur voor auto’s. Daarom hieronder even wat uitleg.Verder lezen

Schriftelijke vragen over veiligheid op de N919 in Oosterwolde

Statenfractie GrienLinks op bezoek in Oosterwolde ivm N919 (klein)

Statenfractie GrienLinks samen met GroenLinks fractie in Oosterwolde in actie voor veilige N919.(klein)

De rondweg N919 bij Oosterwolde wordt veiliger gemaakt. Dat belooft het college van Gedeputeerde Staten (GS). Maar de weg wordt niet zó veilig als de statenfractie van GrienLinks en de raadsfractie van GroenLinks in Ooststellingwerf graag zouden zien. Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten hierover: antwoordbrief aan GL over de N919pdf

Samen met de GroenLinks-afdeling in Ooststellingwerf heeft de GrienLinks-statenfractie vlak voor de raadsverkiezingen in maart actie gevoerd voor een veiliger rondweg N919 in Oosterwolde (ter plaatse de Schuttelenburgweg genoemd). Met name voor overstekend verkeer (fietsers, voetgangers, maar ook automobilisten) is dit een gevaarlijke weg. Nog dezelfde week kwam het college van Gedeputeerde Staten met het bericht, dat drie kruisingen worden aangepakt: met rotondes of middenbermen wordt het oversteken veiliger gemaakt.

Maar GrienLinks en GroenLinks Ooststellingwerf zouden ook de maximum snelheid verlaagd willen hebben, van 80 naar 60 kilometer per uur.

Verder lezen

Feiligens Fryske wegen wurdt mooglik minder

werkinuitvoering It ûnderhâld fan provinsjale wegen, farwegen, slûzen, brêgen en akwadukten wurdt de kommende jierren wierskynlik minder goed dien as de ôfrûne jierren. Dit ûndanks dat der mear jild by komt. Dit komt trochdat de ôfrûne jierren de ynflaasje net byhâlden is. Dêrom moast de provinsje de lêste jierren yn wêzen op it ûnderhâld besunigje. Omdat der no minder jild by komt as dat eins nedich is foar it op peil hâlden fan it ûnderhâld, kin dit wolris ten koste gean fan de feiligens.

Retze van der Honing: ” “As GrienLinks fine wy eins dat der minder wegen oanlein wurde moatte. Dat is fansels fuort ek de bêste manier om op ûnderhâld te besparjen. Mar de feiligens fan de ferkearsdielnimmers mei net yn gefaar komme”.
Verder lezen

Aquaduct Skarster Rien lijkt te sneuvelen

De komende jaren steken het Rijk, de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten miljoenen in aanpassingen van twee rijkswegen in Fryslân: bij Joure en in Harlingen. Op termijn betaalt het rijk dat geld terug aan de provincie.
Het gaat om het zogeheten knooppunt Joure (de huidige rotonde wordt vervangen door een aantal viaducten) en de Traverse Harlingen: daar komt een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, de A6 moet dus ‘verdiept’ worden. Deze zaken kosten weliswaar vele miljoenen euro’s, maar kregen 23 januari 2013 wel het groene licht van Provinciale Staten, in feite zonder debat. Verder lezen