Zorgen en vragen over daling van de verkeersveiligheid

In december 2023 zijn door adviesbureau BVA Verkeersadviezen de uitkomsten van onderzoek naar verkeersveiligheid in Fryslân gepresenteerd. Uit de uitkomsten blijkt dat de verkeersveiligheid in Fryslân stagneert en op sommige gebieden zelfs achteruitgaat. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste jaren gestegen. Het aantal gewonden op de fiets stijgt ook. GrienLinks maakt zich daar zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook wil GrienLinks graag weten hoe het ervoor staat met de eerder aangenomen motie voor meer veilige fietsoversteekplaatsen. Verder lezen

Vragen over fietstunnel bij McDonald’s in Dokkum

De Statenfracties van D66, SP, PvdA, PBF, GrienLinks, PvdD, CU, VVD en FNP maken zich zorgen over de onveilige oversteekplaats bij de Mc Donald’s bij Dokkum. Hier steken dagelijks heel veel middelbare scholieren over met de fiets. Scholieren verdienen een veilige oversteekplaats zodat ze veilig op school kunnen komen. De partijen stellen vragen aan het Friese college. Verder lezen

GrienLinks: ook sociale veiligheid in het (openbaar) vervoer

Reizigers en personeel moeten zich sociaal veilig kunnen voelen in het openbaar vervoer en verkeer. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 21 oktober 2020 een motie in om dat op te nemen in het beleid voor de regionale mobiliteit. De motie werd aangenomen. Ook vroeg ze prioriteit voor emissiearm vervoer en aandacht voor voetgangers en een rondje Fryslân via de lightrail.Verder lezen

Weer vragen over bomenkap langs wegen


Gedeputeerde Staten (GS) is van plan op 18 locaties langs provinciale wegen bomen te kappen vanwege de verkeersveiligheid, zo staat in een brief aan de Staten 21 september 2017. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing stelt hier vragen over (schriftelijke vragen 17 oktober 2017). “Wij vinden het zeer belangrijk om te kijken naar de verkeersveiligheid van wegen, want er gebeuren nog te veel ongelukken. Maar er zijn genoeg alternatieven om een weg verkeersveilig te maken. We willen graag dat GS daar samen met de omwonenden, de ANWB en natuur- en landschaporganisaties naar gaat kijken. De bomen hebben we namelijk hard nodig: voor ons landschap, voor ons milieu. Voor het kappen van gezonde bomen moet je daarom echt een hele goede reden hebben, vinden wij.”Verder lezen

Eindelijk tunnels aan de N359

Al jaren strijden inwoners van dertien dorpen voor meer veiligheid op de kruispunten Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord op het traject Bolsward-Leeuwarden (N359). Op alle drie kruispunten hebben meerdere (zware) ongelukken plaatsgevonden, sommige zelfs met dodelijke afloop. Geen wonder dat de inwoners smeken om maatregelen, onder meer via de wurkgroep N359. Daarom heeft de provincie in 2015 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van tunnels, zodat onder meer het fietsverkeer veilig de overkant kan bereiken.

Tot frustratie van velen worden deze tunnels echter nog steeds niet aangelegd. Als oorzaak noemen de Gedeputeerde Staten dat de kosten voor aanleg hoger blijken te zijn dan het beschikbare budget. Daarom is in de Provinciale Statenvergadering van 27 september om een extra bedrag van 6 miljoen euro gevraagd. GrienLinks en de overige partijen leven mee met de inwoners en hebben unaniem vóór gestemd om dit geld beschikbaar te stellen, zodat de tunnels eindelijk daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en de veiligheid op het traject sterk verbetert.Verder lezen

Geen nieuwe weg bij De Skieding, wel aanpassingen voor de veiligheid

Op 21 juni 2017 namen Provinciale Staten het definitieve besluit: er komt geen nieuw tracé voor de Skieding, de N-358. Wel wordt het bestaande tracé aangepast. Retze van der Honing van GrienLinks: ““De Skieding”, zelden heeft een naam van een weg zo treffend de situatie beschreven. Er is een hoop over de verschillende opties van deze weg gesproken. Wij geven de voorkeur aan aanpassing van het bestaande tracé van de Skieding. Wij zijn voor behoud van landschap en tegen het aanleggen van nieuwe wegen. We zijn ook voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming. Uit zowel de MER als de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) blijkt dat aanpassing van het bestaande tracé de beste oplossing is. Het college heeft dan ook voor die oplossing gekozen. Wij steunen dat. We hopen dat de praktische uitwerking van aanpassing van de weg en de omgeving in goed overleg met omwonenden, ondernemers en gemeenten gebeurt”. Verder lezen