Vragen over thermisch gereinigde grond die toch vuil blijkt

van pixabay - utroja0

Een Vandaag berichtte op 2 maart 2021 over thermisch gereinigde grond (TGG) die vervuild bleek te zijn. De grond was gebruikt bij werkzaamheden aan de Westdijk bij Bunschoten. Er bleken hoge waarden aan zouten, chloride, sulfaat, zware metalen, benzeen en GenX in te zitten. De opruimkosten zijn zo’n 32 miljoen euro. De Partij voor de Dieren en GrienLinks stellen aan het Friese college vragen over eventueel gebruik in Fryslân van deze grond. Verder lezen

Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden

GrienLinks heeft tegen een voorstel gestemd om te kijken of de norm voor de verontreiniging van de bodem in Fryslân met PFAS-stoffen omhoog kan. Jochem Knol: “Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Een aantal van de PFAS stoffen hopen op in mensen en dieren, het zogenaamde ‘stapeleffect’. In het verdrag van Stockholm (ondertekend door 180 landen) is internationaal afgesproken dit soort stoffen ‘uit te faseren’, dus zoveel mogelijk te beperken. En wie zijn wij dan om hier zomaar uit te spreken dat we een hogere norm zouden kunnen vaststellen?” Verder lezen

GrienLinks: Overheden laks met informatie over pcb-vervuiling bij Orion in Drachten

Drukwerk Openheid over de (ernstige?) vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”. (Zie Friesch Dagblad 10 mei 2016, pag. 3).

Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen? Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân Schriftelijke vragen GrienLinks – pcb vervuiling Orion Drachten alsnog volledige openheid te betrachten over de vervuiling van het terrein rondom Orion aan De Steven in Drachten.Verder lezen

GrienLinks tevreden: nog voor de zomer actieplan vervuilde grond

Proviniale Staten spreken deze maand nog geen oordeel uit over het handelen van het college van GS, naar aanleiding van het zeer kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) over bodemsanering in Fryslân.

GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld hield die mogelijkheid eerst nog open. “ik heb als statenlid mijn controlerende functie niet kunnen uitoefenen” stelt ze. ”En mensen vragen zich af: hoe is het mogelijk dat er locaties zijn met gevaar voor volksgezondheid en de provincie doet daar niks mee?”

Maar gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, milieu) wist de statencommissie ervan te overtuigen dat zij het rapport van de NRK serieus neemt. Ze is al stevig aan de slag om de bodemsanering in Fryslân op orde te krijgen.

Yn it hert fan Terherne hawwe boargers mei in neimakke ja-knikker fersmoarge grûn opfallend oantsjutten.

» Lees de rest van het bericht in het Nederlands
» Lês it berjocht yn it Frysk
» Bijdrage van Irona Groeneveld (tekst en video) Verder lezen