GrienLinks: Overheden laks met informatie over pcb-vervuiling bij Orion in Drachten

Drukwerk Openheid over de (ernstige?) vervuiling met kankerverwekkende pcb’s op en rond het terrein van Orion in Drachten zou “een verkeerd beeld kunnen oproepen” en “onrust kunnen veroorzaken”. (Zie Friesch Dagblad 10 mei 2016, pag. 3).

Zou openheid niet juist onrust kunnen voorkómen en geslotenheid niet juist onrust kunnen oproepen? Vandaar dat de Statenfractie van GrienLinks het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân Schriftelijke vragen GrienLinks – pcb vervuiling Orion Drachten alsnog volledige openheid te betrachten over de vervuiling van het terrein rondom Orion aan De Steven in Drachten.Verder lezen

GrienLinks tevreden: nog voor de zomer actieplan vervuilde grond

Proviniale Staten spreken deze maand nog geen oordeel uit over het handelen van het college van GS, naar aanleiding van het zeer kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) over bodemsanering in Fryslân.

GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld hield die mogelijkheid eerst nog open. “ik heb als statenlid mijn controlerende functie niet kunnen uitoefenen” stelt ze. ”En mensen vragen zich af: hoe is het mogelijk dat er locaties zijn met gevaar voor volksgezondheid en de provincie doet daar niks mee?”

Maar gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, milieu) wist de statencommissie ervan te overtuigen dat zij het rapport van de NRK serieus neemt. Ze is al stevig aan de slag om de bodemsanering in Fryslân op orde te krijgen.

Yn it hert fan Terherne hawwe boargers mei in neimakke ja-knikker fersmoarge grûn opfallend oantsjutten.

» Lees de rest van het bericht in het Nederlands
» Lês it berjocht yn it Frysk
» Bijdrage van Irona Groeneveld (tekst en video) Verder lezen

Rekenkamerrapport trekt zorgwekkende conclusies

GrienLinks: Provincie onmachtig bij vervuilde grond.
Rekenkamerrapport trekt zorgwekkende conclusies

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde donderdag 23 februari 2012 het rapport Een schone bodem in zicht dat handelt over de provinciale handelswijze met betrekking tot risicolocaties.
De conclusies die de Rekenkamer trekt zijn niet mals: de provincie informeert Provinciale Staten niet genoeg over haar beleid en de voortgang ervan.
Verder lezen