Actie voor de Waddenzee: stop met activiteiten die de natuur bedreigen

Op zaterdagochtend 18 februari hebben Water Natuurlijk Fryslân en GrienLinks Fryslân aandacht gevraagd voor de Waddenzee. Dit gebeurde op de Waddendijk bij Zwarte Haan. In gezelschap van publiek vroegen Monique Plantinga, lijsttrekker van waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en Jochem Knol, Provinciale Staten verkiezingskandidaat voor GrienLinks Fryslân op een bijzondere manier aandacht voor de schoonheid en de bedreigingen van het Wad.

Verder lezen

Visserijbeleid wél provinciale taak

vissersschip
Acht moties (dringende verzoeken aan het college van Gedeputeerde Staten) en vier amendementen (wijzigingsvoorstellen) kwamen op 26 maart 2014 aan de orde in de Friese Staten, naar aanleiding van een ‘startnotitie’ over het wel of niet invoeren van een provinciaal visserijbeleid.
Net als de meeste statenleden vond ook GrienLinks, dat de provincie meer kan en moet betekenen voor de visserij. In het debat werd de nadruk vooral gelegd op de vrij slechte economische positie van de vissers, maar GrienLinks keek er íets anders tegenaan. Fries visserijbeleid heeft alleen zin, “als de provincie Fryslân in staat is, de visstand binnen de eigen grenzen (binnenwaters, IJsselmeer, Waddenzee) in stand te houden en te verbeteren. Met andere woorden: zonder vis geen visserijbeleid.”

Verder lezen