GrienLinks, PvdA en CU: Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.Verder lezen

Motie en Friese coalition of the willing voor vluchtelingenkinderen

De situatie van de vluchtelingen in o.a. Griekse kampen is rampzalig, zeker die van de alleenstaande vluchtelingenkinderen. Raadsleden Brigitta Scheepsma en Stephanie Geurtz sprongen voor hen op de bres en organiseerden een partijneutrale Friese coalition of the willing: een manifest om vluchtelingenkinderen in Fryslân een veilige plek te bieden. Het werd ondertekend door 142 Friese politici. Aanvullend diende GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers op 22 april 2020 een motie in de Staten in om bij het kabinet aan te dringen op opname van alleenstaande vluchtelingenkinderen en om de regionale Regietafel Migratie in te schakelen. Tot hun verbijstering stemde onder meer het CDA tegen en haalde de motie het niet.Verder lezen

Motie oproep aan kabinet over vluchtelingen Griekenland in Staten aangenomen

vluchtelingen Friesland
Kinderen in AZC Burgum
In de Staten van 25 januari 2017 is de motie Vluchtelingen in nood van GrienLinks, mee ingediend door SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren, aangenomen. Met 29 stemmen voor (GL, SP, PvdA, PvdD, CU, D66, 50plus en het CDA) en 13 stemmen tegen (van de VVD, FNP, PVV en FFP). In de motie wordt aan het college van Friesland gevraagd: ” de Nederlandse regering met klem te verzoeken om met inzet van alle hiervoor beschikbaar gestelde middelen haast te maken met het bieden van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen en er bij de minister op aan te dringen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zoals lege centra in Fryslân.” Verder lezen

Wij hebben plek, laat vluchtelingen niet in de kou staan. Haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek! Verder lezen

Van der Honing fel tegen PVV en Eizema over vluchtelingen

dommevraag
GrienLinks-statenlid Retze van der Honing was woensdag 23 september 2015 zo ongeveer de enige in de Friese Staten die consequent met PVV-ers én met ex-PVV-er Jitske Eizema fel in debat ging over het opvangen van vluchtelingen in Fryslân. Diverse andere statenleden liepen demonstratief weg toen Eizema onder andere zei dat “de Friezen voorop moeten staan, de mensen die ons gekozen hebben.”Verder lezen