Meer informatie nodig voor keuze aanpak invasieve exoten

Woensdag 15 december 2021 werd tijdens de Provinciale Statenvergadering de startnotitie over invasieve exoten besproken. Deze was erg summier, maar toch werd gevraagd om al een keuze te maken voor het bedrag dat de provincie zou besteden aan de bestrijding van deze exoten. Jochem Knol tijdens het debat: “Het woord invasie geeft wel aan dat we niet alle tijd hebben en dat snel actie ondernomen moet worden. GrienLinks stelt voor om dat beleid duidelijker richting te geven. Eerst goed in beeld brengen waar de problemen zich voordoen en gemotiveerd aangeven waaraan prioriteit moet worden gegeven. Om dat vorm te geven dienen we een motie in.”Verder lezen