Vragen over gaswinning boven Waddeneilanden

Het provinciebestuur moet zich verzetten tegen gaswinning boven Schiermonnikoog en Terschelling, vinden partijen in Provinciale Staten. De PvdA, SP, GrienLinks, D66 en PvdD vragen het bestuur om zich tegen de plannen te keren, voordat het te laat is en het kwetsbare Waddengebied beschadigd raakt. Als het aan de bedrijven ONE-Dyas en Kistos ligt komt er een platform boven Schiermonnikoog en proefboringen boven Terschelling. Verder lezen

Ameland – over natuur en stikstof

Te Gast – Jochem Knol

In april was ik op Ameland. Een boswachter vertelde hoe alle zeilen bijgezet moeten worden om wat over te houden van de grote soortenrijkdom in het duingebied. Door kostbaar beheer lukt dat deels, maar het is dweilen met de kraan open. Uit de lucht daalt steeds weer stikstof neer, maar ook door de steeds lagere grondwaterstanden is het haast onbegonnen werk. “De duinen”, vertelde hij, “herbergen het grootste aantal soorten planten van alle gebieden in Nederland. Dat is echt uniek en het doet zeer dat we daar zo onzorgvuldig mee omgaan. We zien het hier in de praktijk, het landschap verandert en er blijft vooral een soortenarm gras- en bramenlandschap over”. Verder lezen

Geen kabel onder Schiermonnikoog en het Wad

“Wij willen niet dat Tennet de kabel van het windpark op zee dwars door Schiermonnikoog en het Wad legt. Daarvoor moeten er meerdere malen diepe geulen van acht meter(!) worden gegraven door dit Natura-2000 gebied. Het is onbegrijpelijk dat de Waddenzee op deze manier zou worden aangetast,” zegt Jochem Knol. Hij stelt samen met D66, SP en PvdD vragen aan het college van Fryslân hierover. Verder lezen