Aandacht voor water, natuur en klimaat essentieel voor het welzijn van alle Friezen

“Het coronavirus heeft onze sociale wereld op zijn kop gezet en legt pijnlijk ingesleten gewoontes bloot. Hoe gaan wij met elkaar om, met onze ouderen, onze medemens met verschillende achtergronden, onze kinderen. De acute crisis die corona teweeg brengt dreigt echter te overschaduwen waar wij het zeker ook over moeten hebben! Biodiversiteit, water, stikstof, klimaat, verduurzaming. Allemaal ondervinden zij het effect van een verstoorde balans in ons ecosysteem. Kleine stappen helpen niet meer, er moeten substantiële maatregelen komen.” Dit zei Charda Kuipers bij de Algemene Beschouwingen voor de begroting van 2021. Verder lezen

Pilot voor het basisinkomen

vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.
vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.

GrienLinks vindt dat het tijd is voor een pilot basisinkomen. Werk, zorg en inkomen moeten in de toekomst anders verdeeld worden. Eerlijker. Dat kan.

Friesland kent een hoge werkloosheid. Er is niet genoeg betaald werk voor iedereen. De bestaande sociale structuren bieden geen oplossing voor de groeiende kloof tussen arm en rijk. De arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor de groeiende werkloosheid.

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, een bijzonder en uniek sociaal economisch project. GrienLinks wil daarom rond 2018 starten met een experiment basisinkomen, gekoppeld aan de ‘iepen mienskip’ van de Culturele Hoofdstad. Bij ‘de iepen mienskip’ gaat het om een klassiek gevoel van solidariteit, waar nieuwe vormen voor gezocht worden.
Basisinkomen geeft vrijheid aan burgers en zorgt voor minder bureaucratie. Het biedt de mogelijkheid om mantelzorg te bieden en vrijwilligerswerk te doen. En bovendien geeft het ruimte aan een ‘gezamenlijke’ eigen verantwoordelijkheid.

HIER kun je de petitie tekenen. Of kijk op onze facebookpagina
Verder lezen