De wolf – hoe gaan we er mee om?

En weer stond er een motie over de wolf op de agenda van de Staten. BBB diende – samen met JA21, PVV, FvD, VVD, CDA, CU, PBF – een motie in om, net zoals in Gelderland, met maatregelen voor preventie te komen en wordt verzocht om populatiebeheer (het mogen afschieten van de wolven). De PvdD – samen met SP, D66 en GrienLinks – een ’tegenmotie’ in, waarin ook voor preventiemaatregelen werd gepleit, maar ook voor een plan om samen met de wolf te kunnen leven. Verder lezen

Vragen over baggeren geul de Boontjes op de Waddenzee

Elsa van der Hoek (Statenfractie GrienLinks Fryslân) wil weten waarom de beslissing over het meer of minder baggeren van de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is. Van der Hoek: “Er wordt 10 keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan ook duidelijk dat meer en dieper baggeren niet goed is voor de natuur in de Waddenzee én de kosten niet opwegen tegen de baten voor de economie. Er loopt sinds 2009 een proef met het dieper uitbaggeren van de Boontjes. Dat zou vijf jaar duren, maar werd vanwege meer onderzoek verlengd. Er zou eind 2022 een beslissing worden genomen. Nu is het mei 2023 en is er nóg steeds geen beslissing genomen.” Ze stelt er vragen over aan het Friese college. Verder lezen

Column: de last van de natuurbeschermingswet of…?

Column door Jochem Knol

Als geen andere partij staat GrienLinks voor robuuste en gevarieerde natuurgebieden. Als je naar de kaart van Fryslân kijkt zijn het snippertjes, hele kleine gebiedjes die kwetsbaar zijn. In de Staten proberen we er op te hameren dat die gebieden groter moeten worden en dat we alles op alles zetten de gebieden te beschermen. Verder lezen