GrienLinks wil actie tegen huisartsentekort

In het tv-programma Radar werd maandagavond 12 maart 2018 aandacht besteed aan het nijpende huisartsentekort in Fryslân. Het tekort is zelfs zo groot dat in Leeuwarden de meeste huisartsen een patiëntenstop hebben. De Statenfractie van GrienLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Verder lezen

Ervaringen gebruikers van de zorg moet uitgangspunt zijn


Retze van der Honing diende mede namens de ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD en 50+ een voorstel in tijdens de Statenvergadering op 27 september 2017 voor voortzetten van de provinciale financiering van Zorgbelang. Zorgbelang komt op voor de belangen van de gebruikers van de zorg. Het voorstel kreeg geen steun van de SP, VVD, PVV, FNP en het CDA en werd zodoende verworpen. De partijen vonden de rol van Zorgbelang belangrijk, maar wilden geen geld uittrekken voor de ondersteuning van de 90 belangenbehartigende organisaties die aangesloten zijn bij Zorgbelang. Retze van der Honing: “Dat is jammer, want wat er mist in dit stuk over de zorgspreiding is de ervaring van de gebruiker.Verder lezen

Fryslân: Sociaal, groen, gelijke kansen en vrij van discriminatie

Retze van der Honing schetste bij de behandeling van de kadernota (waarbij in grote lijnen het geld wordt verdeeld) in de Statenvergadering op 28 juni 2017 het Fryslân zoals GrienLinks dat graag ziet: “Een sociaal Fryslân. Met bereikbare voorzieningen en goede zorg. Ook in de krimpgebieden. Goed onderwijs en alle Friese kinderen kunnen meedoen aan sport, om wat te noemen. Een gastvrij Fryslân. Gelijke kansen. Vrij van discriminatie of achterstelling. Het bewerkstelligen van een groene economie. Het behouden van de landbouw voor Fryslân in combinatie met een rijke natuur en omvangrijke biodiversiteit. Een transitie naar groene energie”.

Lees hier de hele Bijdrage Retze van der Honing over de kadernota.Verder lezen

Pilot voor het basisinkomen

vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.
vlnr: Corrie Dam; Ralph de Graaf; Isabella Diks; Henk Keuning; Brigitta Meinema; Petra Vlutters; Karen van der Heyden; Retze; Bram van Ojik; Gerrie Rozema; Evert Stellingwerf; Tineke Strik; Jan Atze Nicolai; Andries Bergsma; Jochum Knol.

GrienLinks vindt dat het tijd is voor een pilot basisinkomen. Werk, zorg en inkomen moeten in de toekomst anders verdeeld worden. Eerlijker. Dat kan.

Friesland kent een hoge werkloosheid. Er is niet genoeg betaald werk voor iedereen. De bestaande sociale structuren bieden geen oplossing voor de groeiende kloof tussen arm en rijk. De arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor de groeiende werkloosheid.

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, een bijzonder en uniek sociaal economisch project. GrienLinks wil daarom rond 2018 starten met een experiment basisinkomen, gekoppeld aan de ‘iepen mienskip’ van de Culturele Hoofdstad. Bij ‘de iepen mienskip’ gaat het om een klassiek gevoel van solidariteit, waar nieuwe vormen voor gezocht worden.
Basisinkomen geeft vrijheid aan burgers en zorgt voor minder bureaucratie. Het biedt de mogelijkheid om mantelzorg te bieden en vrijwilligerswerk te doen. En bovendien geeft het ruimte aan een ‘gezamenlijke’ eigen verantwoordelijkheid.

HIER kun je de petitie tekenen. Of kijk op onze facebookpagina
Verder lezen

Zorg en de toekomst

“ Veel mensen hebben zorg over de zorg. En terecht” zei Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 24 september 2014. Hij pleitte voor een aanpassing en concretisering van het zorgeconomie . Er zijn veel veranderingen in de zorg, maar ook in de maatschappij:
– veel minder geld voor zorg, er zijn enorme bezuinigingen. Daardoor zijn er heel veel ontslagen, vooral in de thuiszorg.
– Er is een sterk veranderende zorgvraag, er komen meer ouderen, mensen worden ouder en krijgen andere ziektes en aandoeningen.
– Ouderen moeten langer thuis wonen (van extra- naar intramurale zorg).
– er zijn kleinschalige wooneenheden nodig.
– wonen en zorg zou gescheiden aangeboden kunnen worden (mobiele zorgverleners).

GrienLinks vindt dat er daarom andere vormen van zorg aangeboden moeten worden. Betaalbare zorg, dicht bij mensen georganiseerd. Retze van der Honing:” Een ongelofelijk belangrijke opgave. Verder lezen

Noordervisie 2040: hoe zien wij onze toekomst in het Noorden?

wadden In de Statenvergadering van 18 september 2013 werd de ‘Noordervisie 2040’ besproken in de Staten. Het document (te vinden op www.noordervisie2040.nl ) is tot stand gekomen door en met burgers in een langdurig proces. De bedoeling was om – samen met de inwoners van het noorden – een beeld te krijgen van hoe het Noorden er in 2040 uit zou moeten zien. Het document is op een andere manier tot stand gekomen dan de normale nota’s die de Staten behandelen. Het is een poging van de overheid om beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de samenleving. Er staan 8 ambities in (…) en een uitnodiging aan de inwoners om te komen met plannen om die ambities waar te maken. In de Staten strandde de bespreking van het document in een discussie over wel of niet samenwerken in het Noorden met andere provincies. Jammer, vonden de beide GrienLinksers, want de partijen lieten nu de kans liggen om hún toekomstvisie via een motie in het document te krijgen. Dat deed Irona Groeneveld wel. Verder lezen