Zorg geen apart speerpunt in Wurkje foar Fryslân

wurkje ff Tijdens de behandeling van de Begroting 2014 werd ook de besteding van 300 miljoen euro van het NUON-geld besproken. Het geld wordt voornamelijk ingezet voor versterking van de sectoren Agrofood, Watertechnologie en Recreatie en Toerisme, met als argument dat daar de organisatie het sterkst is. Het speerpunt Zorgeconomie komt er maar bekaaid af, terwijl juist die sector een belangrijk aandeel van de werkgelegenheid in onze provincie verzorgt (17 % tegen de agrarische sector maar 5 %). Voor de toekomst van de zorg is het van groot belang dat de juiste zorg voor iedereen overal beschikbaar is. De manier waarop de zorg nu georganiseerd is, is daarvoor echter ontoereikend. Ook de financiële structuur van de zorg staat voor een ware onwenteling. Retze van der Honing pleitte daarom voor toevoeging van de sector Zorgeconomie aan de speerpunten én het verhogen van het budget voor ondersteuning van de transitie in deze sector naar 8 miljoen euro. Het beide amendementen werden bij de stemming op 6 november 2013 met overgrote meerderheid verworpen. (3 voor en 39 tegen en 5 voor en 37 tegen)

PS 6 november 2013 – GrienLinks – Amendement zorgeconomie als speerpunt
PS 6 november 2013 – Begroting 2014 – amendement zorgeconomie (2)docx