test media

Afbeelding: stofwolk bij opstarten van de afvalverbrander in Harlingen. De afvalverbrander is in eigendom van de gemeenten in Friesland (zonder Smallingerland) en verbrandt (onder meer) het afval van de Friezen. 
Afbeelding: stofwolk bij opstarten van de afvalverbrander in Harlingen. De afvalverbrander is in eigendom van de gemeenten in Friesland (zonder Smallingerland) en verbrandt (onder meer) het afval van de Friezen.