Thema-avond GroenLinks Smallingerland

Beste mensen,
De afdeling GroenLinks Smallingerland vraagt jullie aandacht voor het volgende. Reacties graag direct naar smallingerland@groenlinks.nl.

THEMA-AVOND GROENLINKS SMALLINGERLAND: OPENBAAR GROEN VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS

Momenteel wordt binnen diverse gemeenten, waaronder ook de gemeente Smallingerland, bezuinigd op het beheer van openbaar groen. Daarom hebben we Remco Heeringa uitgenodigd om iets te vertellen over een bijzonder buurtproject in de wijk Nijehaske in Heerenveen. Hij heeft namelijk samen met een aantal buurtbewoners vorig jaar het plan opgevat om met toestemming van de gemeente een stuk verwaarloosd openbaar groen, zelf te gaan inrichten en te gaan beheren.

Remco neemt ons in zijn lezing mee vanaf het idee tot en met de realisatie van de buurttuin. Praktische uitdagingen, de effecten op de buurt en haar buurtbewoners zullen uiteraard ook aan de orde komen. Inmiddels heeft het college van Heerenveen dit burgerinitiatief omarmd en worden er nu meerdere van deze buurtprojecten in uitvoering gebracht.

Na afloop van de presentie is er volop gelegenheid om om met elkaar van gedachten te wisselen. Is er bij jou in de buurt een stuk openbaar groen dat wel een facelift kan gebruiken en denk je dat jij dat samen met je buren wel zou kunnen/willen beheren? Neem je ideeën mee, wellicht dat we samen met Remco ook hier in Smallingerland buurttuinen kunnen gaan opzetten.

De thema-avond over openbaar groen voor en door buurtbewoners vindt op 10 juni 2014 plaats in de Brede School de Drait te Drachten, begint om 20:30 uur en duurt ongeveer tot 21:30 uur. Deze thema-avond is voor iedereen toegankelijk. Kijk voor meer informatie op de website van GroenLinks Smallingerland (www.glsml.nl).

Met vriendelijke groet,

Peter Lesterhuis (secretariaat GroenLinks Smallingerland)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *