Tjeerd Cuperus

Tjeerd Cuperus

Kandidaat nr. 8

Als zorgcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verslavingszorg. Ik begeleid mensen die in een moeilijk periode van hun leven zitten door alcohol en drugsproblematiek. Samen met hun werk ik aan perspectief, omdat iedereen uiteindelijk vooruit wil komen in deze wereld. Met mijn expertise heb ik jarenlang op alle niveaus de politiek geïnformeerd over het sociale domein en de zorg. Daarnaast heb ik mij als raadslid in de voormalige gemeente Menaldumadeel ingezet voor meer gelijkheid in de samenleving.

Helaas merk ik toch dat in de huidige politiek de economie en het geld centraal staan. Naar mijn mening is geld slechts een middel, want uiteindelijk draait alles om de ontwikkeling van de maatschappij en de burgers. GrienLinks ziet dat ook, daarom wil ik nu hun agenda actief uitdragen. De burgers kunnen niet zonder een goede, gezonde leefomgeving!

Het behouden van onze unieke natuur, cultuur en landschap, daar zet ik mij graag voor in. Ik wil het mooie, weidse landschap van Friesland door kunnen geven aan de volgende generaties. Er wordt nu onzorgvuldig mee omgesprongen. De zoutwinning in de Waadhoeke is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bodemdaling, ecologische verslechtering en veranderingen van het grondwaterpeil. Daar moeten we ons tegen uitspreken, want de burgers zijn hier niet bij gebaat!

Contact met Tjeerd