Uitnodiging Provinciale ledenvergadering 15 mei 2014

Het provinciaal bestuur van GrienLinks wil alle leden graag uitnodigen voor de Provinciale Ledenvergadering op 15 mei aanstaande.

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering, 11 januari in Munnikeburen (volgt in de Griene Linkse)
 4. Financieel jaarverslag 2013, incl. kascontrole, en begroting 2014. Toelichting en stukken volgen in Griene Linkse:
  1. Balans per 31 december 2013
  2. Resultatenrekening 2013 en Begroting (concept) 2014
  3. Korte toelichting op de jaarrekening
 5. Benoeming kascontrolecommissie 2014
 6. Stemmen bij volmacht (zie voorstel en toelichting in de komende Griene Linkse)
 7. Formele benoeming van bestuursleden Grien Links, die nu nog kandidaat zijn
 8. Kandidatencommissie provinciale verkiezingen 18 maart 2015 Relevante stukken volgen in Griene Linkse.
  • benoemen kandidatencommissie
  • vaststellen plan van aanpak en opdracht aan kandidatencommissie
  • vaststellen profielschetsen kandidaten
 9. Verslag Programmacommissie over de voortgang van het verkiezingsprogramma
 10. Verslag van de Campagnecommissie.
  Start van de campagne 28 februari.  Wie, wat, waar ???
  Voorstel voor thema  tijdens de campagne: de 3 decentralisaties (3 D’s).

  Vanaf januari 2015 vinden er drie Transities plaats:
  1. de participatiewet naar de gemeente 
  2. transitie van AWBZ (Zorgkantoor) naar WMO bij de gemeente en
  3. transitie van de jeugdwet van de Provincie naar de gemeente. 
   Welke rol moet de provincie spelen bij de decentralisatie van deze taken naar de gemeenten ?
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Simone de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *