Uitnodiging werkbijeenkomst verkiezingscampagne 14 september

Beetsterzwaag, 2 september 2013
 
Beste GrienLinksers,
 
De vakanties zijn voorbij en verschillende afdelingen zijn al enige tijd bezig met het voorbereiden van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Op de provinciale ledenvergadering in januari heeft Paul Smeulders van GroenLinks Brabant een inspirerende aanzet gegeven. In vervolg hierop hebben een aantal afdelingen samen verder plannen ontwikkeld.
 
Graag nodigen we jullie uit voor een werkbijeenkomst, die begeleid wordt door professionele collega’s van het landelijk bestuur en het bureau. De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 14 september om 10.00 uur in Minskipssintrum Leppehiem aan de Leppedyk 37, 8491 GJ te Akkrum.
 
Landelijk zijn na gedegen onderzoek drie thema’s gekozen, waarmee GroenLinks de campagne ingaat: energie, zorg en arbeid.
 
Het doel van de bijeenkomst is door samenwerking een eenduidige boodschap uit te dragen en om elkaar te inspireren en te helpen voor een goede verkiezingsuitslag. Het accent ligt hierbij vooral op de uitwerking van de verschillende thema’s. De aftrap voor de bijeenkomst wordt gegeven door Wijnand Duijvendak.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: binnenkomst met koffie
10.20 uur: welkom door het provinciale bestuur
10.30 uur: inleiding van en in gesprek met het landelijke Campagneteam, met medewerking van Wijnand Duijvendak
11.30 uur: korte impressies van lokale campagneleiders
12.00 uur: pauze met een paar broodjes
12.30 uur: in drie workshops zullen we de thema’s vertalen naar concrete activiteiten voor die regio/provincie. We willen hierbij onder meer inzetten op een gezamenlijk spel (zoals indertijd in Brabant), afspraken en toelichting over het gebruik van sociale media/websites en het coördineren van het samen campagnevoeren
13.30 uur: terugkoppelen groepjes en afspraken voor het vervolg
14.00 uur: afsluiting
 
We hebben de afdelingen gevraagd om een kleine bijdrage in de kosten. Mocht dit niet passen in jullie budget dan hoeft dat zeker geen reden te zijn om niet te komen. Kunnen jullie even aan onze bestuursmedewerker doorgeven of je aanwezig kunt zijn:
bestuursmedewerker@gmail.com.
We hopen dat we hiermee samen met het Landelijk bureau een een goed vervolg te kunnen geven op de campagne.

 Tot zaterdag 14 september en met vriendelijke groet,

 Namens het bestuur,
 Jochem Knol
 Bestuurslid GrienLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *