Vervoer

Vervoer

Schoon vervoer

Wij willen toegankelijk, betaalbaar en veilig openbaar vervoer voor iedereen. Goed openbaar vervoer is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid op het platteland en voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wij willen dat bushaltes in dorpen blijven of dat openbaar vervoer op maat is geregeld. Wij zijn tegen openbaar vervoerscontracten die alleen maar voor de laagste prijs gaan. Het moeten contracten zijn waarin kwaliteit van vervoersmiddelen, duurzaamheid van de voertuigen en een eerlijk personeelsbeleid voorop staan.

Fiets

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in autowegen. Wij vinden dat het tijd is om te investeren in een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk, met extra snelfietspaden, fietspaden die breed genoeg en vrij liggend zijn en goede fietsenstallingen bij de opstapplaatsen en stations voor het openbaar vervoer. Het provinciaal fietsbeleid uit 2005 moet worden geactualiseerd.